summer day in garden

Skillnaden mellan tvåskärssekatörer och mothållssekatörer

Tvåskärssekatören är att föredra om du vill klippa i levande växtvävnad. Tvåskärssekatören kan användas för att klippa i unga skott och mjuka kvistar samt lätt vedartade buskar.

Mothållssekatör

Mothållssekatören har ett knivblad som klipper mot ett mothåll i metall och passar bra för att klippa fingertjocka grenar och hårda kvistar.

Men eftersom mothållssekatören skadar växtvävnaden bör den dock endast användas för att klippa i döda kvistar och grenar.

Mothållssekatör

Mothållssekatör

Tvåskärssekatör

Tvåskärssekatören har två knivblad som glider förbi varandra, vilket ger ett skarpt och rent snitt nära stammen eller roten.

Tvåskärssekatören är att föredra om du vill klippa i levande växtvävnad. Den kan användas för att klippa i unga skott och mjuka kvistar samt lätt vedartade buskar.

Tvåskärssekatör

Tvåskärssekatör

Experttips

Kvalitet är viktigt och är fallet för båda typerna av sekatörerna: Högkvalitativa, vassa blad ger dig det optimala snittet.

the new EcoLine products supports in the daily gardening life