Rätt klipphöjd är mycket viktigt
Förverkliga din trädgårdsdröm

Fem enkla tips för en vacker gräsmatta

En vacker gräsmatta är något alla trädgårdsägare önskar sig. Här är fem användbara tips som hjälper dig att få den perfekta gräsmattan.

1. Klippning 

Att klippa gräsmattan regelbundet är viktigt eftersom det gör gräset tjockare. Angående klipptekniken: Lite och ofta är bättre än allt på en gång.
Byt riktning och mönster varje gång du klipper, så att grässtråna inte pressas i samma riktning varje gång. För varje snitt är tumregeln att förkorta stammen med cirka hälften till två tredjedelar till cirka 5 centimeter. Mitt i sommaren kanske du vill behålla gräset lite längre, eftersom det tål perioder av torka bättre. 

2. Gödsling

Klippning av gräset tar bort näringsämnen från gräset, näringsämnen som måste ersättas för att uppnå maximal tillväxt. Så från början av våren bör du gödsla gräsmattan var fjärde eller femte vecka. Kväve, kalium och fosfor är nödvändiga och gödselblandningar som är lätttillgängliga hos din lokala trädgårdshandlare. Hur mycket som ska användas anges noggrant på förpackningarna.

spreading fertilizer with spreader

3. Bevattning 

Om du vill ha en grön och frodig gräsmatta hela sommaren är det viktigt med bevattning. Hur ofta du behöver vattna gräsmattan beror på temperatur och luftfuktighet. När gräset behöver vatten får det en lätt blågrå nyans och de äldre stråna rullar ihop sig och skrumpnar. Om du har sått nytt gräs behöver du i regel vattna en gång om dagen, så att fröna kan gro och bilda ett robust rotsystem. Nu för tiden kan du vattna gräsmattan utan krångel. Du kan vattna trädgården för hand eller välja en halv- eller helautomatisk lösning. GARDENA erbjuder ett produktsortiment som innehåller mobila och stationära bevattningslösningar samt pumpar. Om du vill kan du låta smarta, datorstyrda, automatiska system och sprinklers göra jobbet åt dig.

removing weed from the lawn

4. Ogräsborttagning

Med uthållighet och med rätt teknik kan kampen mot ogräs i din gräsmatta faktiskt vinnas. Mycket ogräs kan avlägsnas med mekaniska medel. 

Mindre ogräs, t.ex. vitklöver, bör avlägsnas med ett rotjärn, som ofta används för att störa dem och förhindra tillväxt. Prästkragar och maskrosor bör tas bort med en ogräsupptagare och det är mycket viktigt att få med så mycket av roten som möjligt för att förhindra återväxt. I ett scenario där ogräset har övervunnit gräset är omstrukturering av hela jorden och täckning av valsat gräs den bästa lösningen. 

5. Vertikalskärning och luftning

Gräsrötterna behöver luft för att kunna andas och växa. Gräsmattans jord är ofta inte sandig nog för att rötterna ska få tillräckligt med luft, vilket resulterar i hämmad tillväxt. Med hjälp av en enkel grep kan du göra hål i gräsmattan och fylla dem med grov sand. Detta gör att vatten från ytan rinner bort och syresätter rötterna. Vill du ta bort döda rötter och annat skräp från gräsmattan kan det vara en bra idé att vertikalskära den. Genom att du tar bort torrt och dött gräs ger du de lägre delarna av gräset möjlighet att andas och hjälper grässtråna att växa bättre.