cutting roses back
Realise your gardening dreams

Beskära rabattrosor

Rabatt- eller buskrosor har flera blommor på varje stjälk, medan tehybridrosor bara har en blomma per stjälk. Snittet är grunden för en stark och levande växt med frodig blomning. Det genererar ny tillväxt, och rosen kommer kunna avvisa sjukdomar mycket bättre. Om rosor inte beskärs regelbundet blir blomman svagare.

Växter beskärs för att de ska bli starka, livskraftiga och blomstra ordentligt. Det ger också nya växtytor och rosen får ett mycket bättre skydd mot sjukdomar. Om rosor inte beskärs regelbundet blir blommorna svagare och till sist blir rosen helt kal.
När du beskär dina rosor är det inte mycket som kan gå fel – även om det finns många böcker med komplicerade instruktioner som kan ge ett annat intryck. Du behöver inte oroa dig, utan kör bara igång och klipp.

Det är särskilt viktigt att rosen klipps av ordentligt, så att den blir kraftig när den växter ut igen – förutsatt att den inte är för gammal eller inte har fått tillräckligt med näring. Om du klipper för försiktigt blir den träiga delen längst ned gammal och tjock, vilket innebär att rosen blir mer utsatt för sjukdomar och lättare går sönder. Det är också viktigt att använda en mycket välvässad sekatör, så att växten inte skadas och snittytorna blir rena och jämna.

skära tillbaka rosor

Innan du kan börja beskära dina rosor måste du först ta bort deras frostskydd, som består av löv och ris. Hur mycket du sedan klipper ned varje ros beror på den enskilda artens växtkraft. Arter som växer långsamt och försiktigt kan klippas ned mer än starka arter. Anledningen till det är att rosor växer fram kraftigare varje gång de blivit beskurna. Efter en ordentlig beskärning växer några få, men kraftiga nya skott ut. Om man bara beskär lite grann växer många, men svaga skott ut. Kraftig beskärning innebär att man klipper ned rosen till 10–20 cm ovanför marken

Du ska alltid klippa en rosstjälk över ett utåtriktat öga. Ögon är vad man kallar tillväxtpunkterna på kvistarna. Klipp alltid diagonalt, inte rakt. Skott som växer inåt i rosen och skott som korsar varandra ska klippas bort helt. Döda kvistar ska tas bort längst ned. Klipp en bit in i det omkringliggande friska träet. Detta är viktigt att komma ihåg eftersom det kan samlas bakterier i dött trä. Dessutom tar döda kvistar upp plats för nya skott, så bort med dem. De döda kvistarna har en torr, brun färg. Vildskott nedanför ympningspunkten (förtjockningen som grenarna kommer ut ur) ska också tas bort.

Rosor

När du har beskurit dina rosor på rätt sätt blir belöningen en frodig och tät rosenbuske där nya blommor redan spirar underifrån. Beskärningen gör också att rosorna blir friskare.