Hallon
magazine_rygd

Beskär hallonen efter skörden

Hallon är en populär trädgårdsväxt. Bären är rika på vitaminer och är därför väldigt nyttiga. Efter skörden måste du ta bort de skott som har burit bär och klippa av dem precis ovan jorden. Det gamla rådet att klippa av skotten en handbredd över jorden fungerar inte längre, eftersom hallonskottsjuka har blivit en av de vanligaste sjukdomarna i hallonrabatten.

Sommarhallon är oftast redo att skördas i juni eller juli, medan hösthallonen skördas mellan augusti och oktober.

Du kan se att det är dags att skörda hallonen på deras djupt röda färg. Eftersom bären är väldigt ömtåliga måste de skördas försiktigt och bör helst ätas färska. Beroende på väderförhållandena kan buskarna skördas två till tre gånger i veckan tills frosten kommer.

Hallonbuske

Mot slutet av hallonskörden kan du i stället ta bort alla skördade skott och tunna ut de unga skotten till ca tolv till femton skott per löpmeter hallon. Om mikroklimatet på växtplatsen är fuktigt, satsa hellre på ett färre antal (ner till mellan åtta och tio skott per löpmeter). Ju mer växterna kan torka ut efter nederbörd, desto mindre intensiva blir angreppen, eftersom svampen som orsakar sjukdomen trivs i fukt.

I allmänhet löper sommarhallon störst risk att angripas av hallonskottsjuka. Om det händer kan det vara nödvändigt att ta bort angripna (det vill säga döende) skott innan skörden.

Därför kan det vara bättre att plantera hösthallonsorter, som mognar från mitten av augusti och framåt. De är inte bara garanterat fria från larver, utan är också mycket lättare att beskära. I november när löven har fallit bort klipper du helt enkelt bort hela busken och alla skott direkt ovanför marken. För hösthallon räcker det dessutom med ett enklare buskstöd, eftersom hösthallonens skott inte blir lika långa som sommarhallonens.

Tips: När du beskär hallonskott, och andra sorters fruktträd eller -buskar kan du undvika att föra över sjukdomsframkallande organismer som virus eller svampsporer genom att desinfektera klippverktygen innan du förflyttar dig mellan två buskar eller träd. Detta gör du lättast genom att sänka ner verktygens blad helt och hållet i desinficeringsmedel.