hornbeam grow fast
magazine_rygd

Avenbokshäck som insynsskydd

Om du vill att avenbokshäcken ska fungera som insynsskydd under vintern, och i synnerhet under sommaren, ska du plantera ut plantorna mellan mitten av oktober och mitten av november så att de unga buskarna hinner utveckla fina rötter innan vintern anländer. Till våren kommer sedan de plantor som funnit sig tillrätta att ha vuxit till sig ordentligt.

Skönhet i all enkelhet

Avenbokshäcken är synnerligen härdig och mindre underhållskrävande. Under hösten lyser avenbokshäcken i skinande gyllenbruna toner, och under sommaren och våren muntrar häckens livliga gröna färg upp din trädgård. Avenboken kan bli upp till 25 meter hög, men många trädgårdsägare föredrar att forma avenboken till en lite lägre och lättskött häck. Det täta bladverket gör den till ett perfekt insynsskydd för trädgården. Avenbokshäcken kan även formas som ett valv över en stig eller en ingång. Den fäller inte alla blad under vintern, vilket innebär att det torra bladverket kan tjäna som insynsskydd året runt. Detta är även positivt för djurlivet eftersom icke-migrerande fåglar kan ta skydd mot de iskalla vindarna i det torra bladverket. En tätvuxen häck är även ett utmärkt gömställe för insekter.

 

 

hedge

Den perfekta platsen

För att ge häcken de bästa förutsättningarna för god tillväxt ska du plantera den på en solig till halvskuggig plats, men den kan trivas relativt bra även på skuggiga platser. För att avenbokshäcken ska trivas måste jorden vara lätt sur till något alkalisk. Helst ska jorden vara mullrik och kalkhaltig. Avenbokshäcken kan även slå rot och växa bra i endast lerig eller sandig jord, så länge som den får tillräckligt med vatten och näring.

häck

Planteringsavstånd

Om du vill använda avenbokshäcken som insynsskydd är det viktigt att du har korrekt avstånd mellan plantorna. Om du planterar större plantor på över 125–150 cm och plantor med rotklump, ska du lämna ett avstånd på 60 cm mellan dem. Planterar du däremot mindre plantor under 125–150 cm och plantor utan rotklump bör ett avstånd på mellan 30–50 cm vara tillräckligt.

Underhålla avenboken

När den nyplanterade avenboken har funnit sig tillrätta i trädgården är det dags att beskära de långa ogrenade skotten på de barrotade plantorna till ungefär hälften, så att de kan växa sig tjockare. I annat fall växer avenboken uppåt och utåt alltför snabbt, vilket innebär att bladverket i mitten av plantan riskerar att bli för glest. Det går utmärkt att toppa avenboken men kom ihåg att den aldrig växer på höjden mer om du toppar den. Alltså är den slutliga höjden på häcken den ni bestämmer er för att toppa vid.


Under de två eller tre följande åren efter den första beskärningen ska du i allmänhet beskära häcken lite och ofta, så att den bibehåller sin tjocklek och eventuella kala fläckar undviks. Gödsla med kompost (ungefär 2–3 liter per kvadratmeter) så får busken tillräckligt med näringsämnen för en god tillväxt. Sprid ut en tillräcklig mängd kompost i ett tunt lager och arbeta in den lätt i jorden. Efter ungefär tre år kommer avenboken att ha växt till sig till en imponerande häck och behöver då endast beskäras två gånger om året – en gång i slutet av juni och en gång i januari eller februari, innan det bildas knoppar. Du behöver inte gödsla i näringsrik jord, men är jorden näringsfattig ska du gödsla som vanligt.


Planterar du ut avenboken till hösten ska du även vattna ordentligt med 10 till 20 liter vatten per kvadratmeter. Vattna lite då och då under den första vintern, men bara då det inte är frost i marken. Men var försiktig – precis som många andra växter är avenboken känslig mot vattenmättad jord.

häckklippning

Förebygg saltskador i ett tidigt skede

I områden där det finns särskilt stor risk för frost är det en god idé att under första vintern täcka avenbokshäckens rötter med ett tre till fem cm tjockt lager barkmull, så att rötterna skyddas mot frost. Om avenbokshäcken är planterad längs en gångstig eller vid en vägkant som saltas under vintern, rekommenderar vi mulching med halm under denna period för att häcken ska skyddas mot vattenstänk. När du väl planterat avenbokshäcken är det även viktigt att se till att marken är anlagd på ett sätt som gör att stora mängder smältvatten som innehåller salt rinner bort från rötterna.