Personer som använder Trädgårdsplaneraren på en surfplatta

Vanliga frågor om myGarden Trädgårdsobjekt

Hur du använder objekten för att designa din egen trädgård i myGarden.

Du hittar alla objekt för att utforma din trädgård i menyn. Det finns två typer av objekt tillgängliga:

En skärmbild av formobjekt i MyGarden-programmet

Formbara objekt

Använd ankarpunkter för att placera ytor som gräsmattor, grusgångar och terrasser.

En skärmdump av grundläggande objekt i MyGarden-applikationen

Basobjekt

Objekt som du lägger till i din trädgård genom att klicka på dem och placera dem på ditt ritområde. Dessa objekt kan du både rotera och ändra storlek på.

En skärmbild av formverktyget i MyGarden-programmet

Klicka på en yta i objektmenyn, t.ex. ”Gräsmatta”. Klicka på det ställe där det första hörnet av ytan ska vara i trädgården. Klicka sedan där det andra hörnet ska vara – en linje ska nu synas mellan punkt 1 och punkt 2.

Du kan alltid justera läge och storlek på ytan senare genom att klicka på hörnen och flytta dem, lägga till fler hörn eller skapa böjda ytor.

Markera det objekt du vill ta bort och klicka på papperskorgsikonen. Alternativt kan du markera objektet och trycka på ”Delete” på ditt tangentbord.

En skärmdump av hur man roterar objekt i MyGarden-applikationen

Markera objektet och klicka sedan på cirkeln som visas bredvid objektet. Håll ned den vänstra musknappen för att rotera objektet till önskat läge. Observera att den här funktionen inte kan användas på ytobjekt.