Rotkehlchen-001.jpg

Zimní návštěvníci vaší zahrady

Život v zahradě
Když se dny zkracují a nastane zima, všichni se těší na pěkně vyhřátý domov. Ale co dělají naši malí zvířecí přátelé, když již nemůžou najít úkryt v korunách stromů nebo v hustém křoví na naší zahradě? Mnozí z nich v tuto roční dobu hybernují, ale jiní neustále hledají dostatek potravy a vhodnou skrýš.
Tak proč v zimě trochu neusnadnit život veverkám a ptákům? Je mnoho jednoduchých, nekomplikovaných způsobů, jak to udělat. Zavěšením krmítka a postavením ptačí budky pomůžete mnoha ptákům, kteří neodlétávají na jih, snadno přežít zimu.

Nicméně, názory ohledně ptačích budek se značně liší. Zima je považována za součást přirozeného výběru. Slabší a nemocní jedinci obvykle zemřou, takže zásah člověka by mohl vést k přemnožení běžně převládajících druhů. Takové druhy pak mají konkurenční výhodu oproti stěhovavým ptákům a na jaře si nárokují právo na jejich stanoviště. Je ale také pravdou, že se v posledních letech značně snížily možnosti získání potravy pro ptáky, protože používání pesticidů v zemědělství má za následek úbytek hmyzu, který je živí. Z tohoto důvodu se mírné krmení v zimě doporučuje a lze jej považovat za příspěvek k zachování rozmanitosti druhů.