woman is using the wall-mounted hose trolley for her garden

Všeobecné obchodní podmínky GARDENA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE V INTERNETOVÉM OBCHODU WWW.GARDENA.COM/CZ

Platnost od 5. 3. 2024; ke stažení zde.

 

Toto jsou naše Všeobecné obchodní podmínky, jejichž účelem je definovat podmínky, za kterých společnost GARDENA Manufacturing GmbH vyřizuje objednávky podané v internetovém obchodu GARDENA na webových stránkách www.gardena.com/cz.

1.           ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.         Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodeje v internetovém obchodu GARDENA na www.gardena.com/cz (dále také jen "Podmínky") stanoví konkrétní podmínky platné pro dodávky výrobků, včetně jejich příslušenství a náhradních dílů (dále také jen "Výrobky"), které si spotřebitelé (dále také jen "vy") objednávají v internetovém obchodu GARDENA na webových stránkách www.gardena.com/cz (dále také jen "Internetový obchod") s dodáním v České republice.

1.2.         Další informace o Výrobcích (včetně jejich specifikací a vlastností Výrobků) naleznete na webových stránkách Internetového obchodu. Před odesláním objednávky si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky. V Podmínkách se dozvíte, kdo jsme, jak vám budeme dodávat Výrobky, jak můžete vy i my změnit nebo zrušit objednávku, co dělat v případě případných problémů a další důležité informace. Pokud se domníváte, že v těchto Podmínkách je chyba, kontaktujte nás a prodiskutujte ji s námi.

1.3.        Jestliže si v Internetovém obchodu objednáte Výrobky GARDENA, je vaší protistranou společnost GARDENA Manufacturing GmbH, se sídlem na adrese Hans-Lorenser-Str. 40, 89079 Ulm, Spolková republika Německo, e-mailová adresa: gardenashop-cz@husqvarnagroup.com, telefonní číslo: 800 100 425 (dále také jen "Společnost GARDENA", "my", "nás" nebo "naše").

1.4.        Internetový obchod je určen pouze k prodeji a propagaci našich výrobků v České republice.

1.5.        Prodejcem Výrobků v Internetovém obchodu je Společnost GARDENA.

1.6.        Výrobky jsou v Internetovém obchodu prodávány jen pro jejich obvyklé použití k běžným spotřebitelským účelům (nikoli tedy pro komerční, podnikatelské, obchodní, výdělečné nebo jiné obdobné účely).

1.7.         Náš zákaznický servis můžete kontaktovat e-mailem. Máte-li jakékoli dotazy týkající se vaší objednávky v Internetovém obchodu, obecné dotazy nebo dotazy v rámci produktové podpory Výrobků, pošlete nám, prosím, e-mail na e-mailovou adresu: gardenashop-cz@husqvarnagroup.com.

1.8.         Doporučujeme vám, abyste si před objednáním Výrobků pečlivě přečetli Podmínky. Vaše používání Internetového obchodu se přitom řídí také dalšími pravidly dostupnými na webových stránkách Internetového obchodu, jako jsou například Zásady používání souborů cookie.

1.9.        Kliknutím na tlačítko s nápisem „Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami internetového obchodu GARDENA včetně jejich příloh“ v závěru vaší elektronické objednávky  potvrzujete, že jste se podrobně seznámil s Podmínkami (včetně všech jejich příloh), že jste jim plně porozuměl a že s nimi v plném rozsahu a bez jakýchkoli výhrad souhlasíte.

1.10.      Tímto vaším souhlasem s Podmínkami také potvrzujete, že jste plnoletý a způsobilý uzavřít Kupní smlouvu se Společností GARDENA o prodeji Výrobku(ů) v Internetovém obchodu.

2.            OBJEDNÁVÁNÍ VÝROBKŮ

2.1.         Objednávka Výrobků v Internetovém obchodu a uzavření Kupní smlouvy o jejich prodeji probíhá následujícím způsobem:

2.1.1.     Po výběru Výrobku(ů) v nabídce Internetového obchodu následuje proces potvrzení objednávky, během kterého budete vedeni řadou pokynů.

2.1.2.     V Internetovém obchodu můžete objednávat se zákaznickou registrací, tzn. pomocí vašeho Zákaznického účtu u Společnosti GARDENA (pokud ho už máte), nebo jako host bez této zákaznické registrace. Jestliže Zákaznický účet u Společnosti GARDENA ještě nemáte, můžete si ho po nákupu vytvořit. Pravidla pro vytvoření a používání Zákaznického účtu v internetovém obchodu GARDENA jsou obsažena na webových stránkách Internetového obchodu www.gardena.com/cz.

2.1.3.     Při zadávání objednávky budete požádán o poskytnutí informací o sobě a o své objednávce, jako jsou vaše kontaktní údaje (včetně e-mailové adresy a telefonního čísla), adresa pro doručení a zvolený způsob platby (kreditní karta nebo PayPal).

2.1.4.     Případné chyby při zadávání údajů v elektronickém formuláři objednávky můžete opravovat až do uzavření vaší objednávky (bod 2.1.6. Podmínek).

2.1.5.     Vaším souhlasem s Podmínkami zároveň potvrzujete, že všechny údaje, které jste uvedl při vyplňování elektronické objednávky i v jakékoli jiné souvislosti s vaším nákupem v Internetovém obchodu GARDENA jsou správné, úplné a pravdivé.

2.1.6.     Kliknutím na tlačítko s nápisem "Koupit nyní" na konci objednávkového procesu svou objednávku uzavřete. Tím zároveň dochází k uzavření Kupní smlouvy mezi vámi a Společností GARDENA o prodeji Výrobku(ů), který(é) jste objednal v Internetovém obchodu, a to s obsahem a za podmínek, vyplývajících z uzavřené a odeslané objednávky a z těchto Podmínek. (Předpokladem uvedeného uzavření Kupní smlouvy přitom je, že objednávka byla učiněna způsobem a za podmínek, stanovených v Podmínkách.)

2.1.7.     Po elektronickém odeslání objednávky obdržíte náš e-mail s potvrzením o obdržení objednávky, ve kterém bude uvedeno také přidělené číslo objednávky. Toto potvrzení je současně potvrzením o uzavřené Kupní smlouvě. V uvedeném e-mailu obdržíte zároveň aktuální znění Podmínek (včetně jejich Příloh). Uschovejte si číslo a datum objednávky pro budoucí použití. Číslo objednávky používejte, prosím, při všech dalších kontaktech týkajících se vaší objednávky.

2.1.8.     Zjistíme-li, že objednaný Výrobek (Výrobky, popř. některý z nich) výjimečně není skladem nebo vám nemůže být dodán v obvyklé dodací lhůtě z jiných důvodů, neprodleně vám tuto okolnost oznámíme a navrhneme vám další postup. Pokud s ním nebudete souhlasit, máte vy i Společnost GARDENA právo odstoupit, a to – podle konkrétních okolností – buď zcela, nebo zčásti, od uzavřené Kupní smlouvy.   

2.2.        Jakmile bude vámi objednaný Výrobek(y) připraven k odeslání, zašleme vám e-mail s oznámením o jeho odeslání. Toto oznámení o odeslání bude obsahovat odkaz na sledování a dohledání, který vám umožní sledovat přepravu odeslaného Výrobku(ů). Vezměte, prosím, na vědomí, že po obdržení uvedeného oznámení už nemůžete provádět změny týkající se data, doby a místa dodání odeslaného Výrobku(ů).

2.3.        Výjimečně se také může stát, že z důvodu vyšší moci nebudeme moci Výrobek(y), který jste si u nás objednal, nebo některý, popř. některé z nich odeslat či doručit. V takovém případě má Společnost GARDENA právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit, a to – podle konkrétních okolností – buď zcela, nebo zčásti. V takovém případě vám pošleme e-mail s oznámením o našem odstoupení od Kupní smlouvy, o jeho důvodu a o tom, kterého vámi objednaného Výrobku(ů) se týká. Zároveň vám samozřejmě vrátíme neprodleně na váš účet odpovídající, vámi zaplacenou částku. Zpracování tohoto vrácení peněz vyžaduje zpravidla 2 – 3 pracovní dny, než je opět uvidíte na svém bankovním účtu.

2.4.        Jestliže si přejete provést změnu uzavřené Kupní smlouvy, kontaktujte nás. Neprodleně vám dáme vědět, zda je taková změna možná. Pokud ano, budeme vás informovat o případných změnách ceny objednaného Výrobku, jeho dodací lhůty nebo jiných souvisejících změnách, které mohou nastat v důsledku požadované změny Kupní smlouvy. Zároveň vás požádáme o potvrzení, zda si přejete změnu Kupní smlouvy za těchto podmínek provést. Kdybychom požadovanou změnu Kupní smlouvy nemohli provést nebo kdyby její důsledky byly pro vás nepřijatelné, budete mít i nadále možnost uplatnit své zákonné právo spotřebitele na odstoupení od Kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem v souladu s oddílem 5. těchto Podmínek.

2.5.        Pokud byla objednávka v Internetovém obchodu podána pomocí softwaru, robotů, webových crawlerů, webových pavouků nebo jakéhokoli automatizovaného systému či skriptovaného chování anebo prostřednictvím služeb třetích stran, které činí objednávku vaším jménem, vyhrazujeme si právo takovou objednávku odmítnout nebo kdykoli odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené na jejím základě.

3.           DODÁNÍ OBJEDNANÝCH VÝROBKŮ

3.1.        Objednaný Výrobek(y) vám bude doručen podle možností přepravy, kterou jste si vybral během procesu objednávání. Doručení provedou subdodavatelé Společnosti GARDENA (tzn. především naši přepravní partneři). Přijetím Podmínek souhlasíte s tím, že budete dostávat informace o dodání objednaných Výrobků přímo od těchto subdodavatelů. Náklady na dodání vám budou zobrazeny jednak v Internetovém obchodu během procesu objednávání a jednak v potvrzení o obdržení objednávky.

3.2.        Objednaný Výrobek(y) vám doručíme ve lhůtě uvedené v našem potvrzení o obdržení objednávky, tzn. zpravidla do 3 – 7 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy.

3.2.1.     Do této dodací lhůty se nezapočítává doba, po kterou vám nemůže být objednaný Výrobek(y) dodán z důvodů mimo Společnost GARDENA a Internetový obchod.

3.3.        K dodání objednaného Výrobku dojde jeho doručením na dodací adresu, kterou jste uvedl v objednávce během procesu objednávání. Pokud na této dodací adrese nebude k zastižení nikdo, kdo by mohl zásilku převzít, budou podniknuty přiměřené kroky k dalšímu pokusu o doručení. Přijetím Podmínek přitom berete na vědomí, že v takovém případě můžete obdržet oznámení o změně termínu dodání nebo o vyzvednutí objednaného Výrobku(ů) přímo od našeho subdodavatele (tzn. od našeho přepravního partnera) ve lhůtě stanovené v uvedeném oznámení. Pokud nebude možno zásilku doručit ani při dalším pokusu o její doručení nebo si ji ve stanovené lhůtě nevyzvednete z dodacího skladu našeho přepravního partnera, může být zásilka na vaše náklady vrácena Společnosti GARDENA a my budeme mít právo odstoupit od Kupní smlouvy.

3.3.1.     Dodací adresa musí být běžně přístupná obvyklé nákladní přepravě.

3.4.        Pokud dojde ke zpoždění při dodání objednaného Výrobku(ů) z důvodu vyšší moci, budeme Vás co nejdříve kontaktovat, abychom Vás o tomto zpoždění a o jeho důvodech informovali, a zároveň podnikneme nezbytné kroky k minimalizaci dopadů takového zpoždění. V žádném případě přitom neneseme odpovědnost za zpoždění způsobené vyšší mocí ani za případné škody, které v souvislosti s tím vzniknou. Můžete se však na nás obrátit se žádostí o zrušení Kupní smlouvy dohodou a o vrácení peněz, které jste zaplatil za takto včas nedodaný Výrobek(y).

3.5.        Doručením objednaného Výrobku(ů) nebo jeho předáním odlišnému, vámi sjednanému přepravci či jeho vyzvednutím od našeho subdodavatele (tzn. od našeho přepravního partnera) se stáváte vlastníkem tohoto Výrobku(ů) a odpovídáte za jeho (jejich) ztrátu, poškození anebo zničení.  

4.           CENY, ÚHRADA ZA PŘEPRAVU A PLATBY

4.1.        Ceny platné pro Výrobky nabízené v Internetovém obchodu GARDENA jsou uvedeny v nabídce na webových stránkách www.gardena.com/cz a potvrzeny pro jednotlivé objednané Výrobky v průběhu procesu objednávání. Všechny ceny Výrobků v Internetovém obchodu jsou uváděny v CZK (českých korunách) včetně DPH, a to bez úhrady za přepravu.

4.2.        Úhrada za přepravu objednaného Výrobku(ů) bude připočtena k jeho ceně (tak, jak je popsáno na webových stránkách Internetového obchodu a v elektronické objednávce).

4.2.1.     Výše této úhrady za přepravu je uvedena na webových stránkách Internetového obchodu www.gardena.com/cz a se zobrazí v elektronické objednávce během procesu objednávání.

4.2.2.     Na webových stránkách Internetového obchodu a/nebo v elektronické objednávce může být také uvedeno, že při objednávce Výrobků, jejichž celková cena přesahuje určitou, tam stanovenou částku, vám náklady za dodání Výrobků nebudou účtovány a budete mít jeho přepravu zdarma.

4.2.3.     Aby bylo dodání objednaných Výrobků co nejrychlejší, můžeme Vaši objednávku rozdělit do více zásilek, aniž by to mělo vliv na účtování nákladů na jejich dodání nebo výši úhrady za přepravu těchto Výrobků.

4.3.        Kliknutím na tlačítko s nápisem „Koupit nyní“ na konci objednávkového procesu zároveň potvrzujete, že jste vzal výslovně na vědomí váš závazek k zaplacení uvedené celkové kupní ceny objednaných Výrobků a uvedené úhrady za přepravu (je-li požadována) a že se zavazujete tuto souhrnnou částku zaplatit.

4.4.        Použitelné způsoby platby jsou vyjmenovány na webových stránkách Internetového obchodu a zobrazí se v elektronické objednávce. Používáme následující způsoby platby: platební kartou (Visa/MasterCard) nebo pomocí internetového platebního systému PayPal. Vaše platba platební kartou nebo pomocí platebního systému PayPal bude stržena z bankovního účtu, resp. odpovídající bankovní převod bude proveden při splnění předepsaných platebních náležitostí na základě vašeho pokynu k platbě v průběhu objednávkového procesu.

4.4.1.     Objednaný Výrobek(y) vám bude odeslán po stržení příslušné částky z vašeho bankovního účtu na základě platby platební kartou nebo použití platebního systému PayPal, resp. po našem přijetí platby (a to v uvedeném pořadí).

4.4.2.     Odesláním elektronické objednávky v Internetovém obchodu GARDENA zaručujete, že platební údaje uvedené v této vaší objednávce jsou správné a platné a že jste oprávněn zvolený způsob platby použít.

4.5.        Jako prodejní doklad o zakoupení Výrobku(ů) v našem Internetovém obchodu vám zašleme fakturu s náležitostmi daňového dokladu na vaši e-mailovou adresu, a to zpravidla neprodleně po jeho vyskladnění. Vaším souhlasem s Podmínkami zároveň souhlasíte s tím, že všechny faktury i případné dobropisy budete dostávat pouze v elektronické podobě.

5.           ZÁKONNÉ PRÁVO SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.        Jako kupující – spotřebitel máte zákonné právo odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy o prodeji Výrobku, který jste zakoupil v našem Internetovém obchodu, a to do čtrnácti dnů od jeho převzetí. Způsob a podmínky tohoto odstoupení od Kupní smlouvy jsou blíže upraveny v ustanoveních § 1829 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“). Tato zákonná ustanovení najdete v souboru Související ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, umístěném na webových stránkách www.gardena.com/cz.    

5.2.        Odstoupit takto od Kupní smlouvy můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči společnosti GARDENA Manufacturing GmbH (viz bod 1.3. Podmínek). Pro toto odstoupení od Kupní smlouvy lze použít vzorový formulář obsažený v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást Podmínek. Vyplněný formulář o odstoupení od Kupní smlouvy přitom můžete poslat e-mailem na naši e-mailovou adresu nebo dopisem na adresu našeho sídla, uvedenou v záhlaví zmíněného vzorového formuláře. Jeho přijetí vám obratem potvrdíme e-mailem na vaši e-mailovou adresu uvedenou v tomto vyplněném formuláři.

5.3.        Odstoupíte-li takto od Kupní smlouvy, jste povinen vrátit nám Výrobek, který byl předmětem této Kupní smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, a na vaše vlastní náklady (na což vás tímto výslovně upozorňujeme). Uvedená lhůta je přitom zachována, pokud odešlete Výrobek nazpět před jejím uplynutím. Vracený Výrobek je třeba zaslat nebo předat na adresu: Gardena servisní centrum, Jesenická 146/28, 793 26 Vrbno pod Pradědem, Česká republika.

5.4.        Při zmíněném odstoupení od Kupní smlouvy odpovídáte Společnosti GARDENA za snížení hodnoty vráceného Výrobku, které vzniklo v důsledku nakládání s Výrobkem jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámil s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností.

5.5.        Odstoupíte-li takto od Kupní smlouvy, bez zbytečného odkladu vám vrátíme peníze, které jsme od vás přijali v souvislosti s prodejem Výrobku v našem Internetovém obchodu na základě uvedené Kupní smlouvy (včetně vámi uhrazených nákladů na jeho dodání), avšak:

(a) až poté, kdy obdržíme vámi vrácený Výrobek (popř. kdy ještě předtím prokážete, že jste Výrobek už odeslal zpět), a

(b) po odečtení náhrady za případné snížení hodnoty vráceného Výrobku ve smyslu bodu 5.4. Podmínek.

5.5.1.     Pro vrácení peněz přitom použijeme stejný platební prostředek, jaký jste použil při zakoupení Výrobku v Internetovém obchodu (neurčíte-li výslovně jinak).

5.5.2.     Pokud byste při zakoupení Výrobku v Internetovém obchodu zvolil jiný než nejlevnější námi nabízený způsob dodání (přepravy) zakoupeného Výrobku, vrátíme vám při takovém odstoupení od Kupní smlouvy – vzhledem k ustanovení § 1832 odst. 2 OZ – vámi uhrazené náklady dodání (přepravy) jen ve výši odpovídající nejlevnějšímu námi nabízenému způsobu dodání (přepravy) zakoupeného Výrobku.

6.           KONTROLA, INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ

6.1.        Dodané Výrobky si ihned zkontrolujte.

6.2.        Jako uživatel Výrobků zakoupených v Internetovém obchodu GARDENA odpovídáte za jejich instalaci a používání. Pro správné rady si vždy přečtěte pokyny na obalu Výrobků a uživatelskou příručku i instalační příručku výrobce.

6.3.        Zakoupené náhradní díly a příslušenství k Výrobkům, které je označeno varovným upozorněním na jeho produktové stránce na www.gardena.com/cz, musí být vždy instalováno a používáno v souladu s uživatelskou příručkou i instalační příručkou výrobce.

7.           ODPOVĚDNOST ZA VADY VÝROBKŮ, SMLUVNÍ ZÁRUKA

7.1.        Společnost GARDENA má jako prodávající zákonnou odpovědnost za vady Výrobků prodaných v Internetovém obchodu kupujícím-spotřebitelům, která vyplývá z příslušných ustanovení OZ a z příslušných ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZOS“). Tato zákonná ustanovení najdete v souboru Související ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, umístěném na webových stránkách www.gardena.com/cz.

7.2.        Zároveň vám poskytujeme smluvní záruku na registrované výrobky značky GARDENA zakoupené v našem Internetovém obchodu. Podrobnosti o této smluvní záruce jsou obsaženy v Záručních podmínkách pro výrobky značky GARDENA prodané v internetovém obchodu GARDENA na webových stránkách www.gardena.com/cz, které jako Příloha č. 2 tvoří nedílnou součást těchto Podmínek. (Uvedené Záruční podmínky platí obdobně i pro výrobky jiných značek nebo bez značky, prodané v Internetovém obchodu GARDENA.)

7.3.        Podmínky, způsob, místo a náležitosti reklamací vad Výrobků v rámci zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady Výrobků prodaných v Internetovém obchodu jsou obsaženy v zákonné úpravě této odpovědnosti (viz soubor Související ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, umístěný na webových stránkách www.gardena.com/cz) a reklamací vad Výrobků v rámci smluvní záruky ve zmíněných Záručních podmínkách (viz Příloha č. 2 Podmínek).

7.4.        Možnosti poprodejního servisu Výrobků prodaných v Internetovém obchodu GARDENA (včetně jejich mimozáručních oprav) jsou obsaženy na webových stránkách tohoto Internetového obchodu www.gardena.com/cz

8.           ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

8.1.        Společnost GARDENA neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti se závadami, nedostatky nebo výpadky internetu ani za žádné chyby či ztráty dat při jejich internetovém přenosu.

8.2.        Neodpovídáme také za žádné obchodní ztráty, neboť Výrobky prodáváme v našem Internetovém obchodu spotřebitelům pouze pro jejich obvyklé použití k běžným spotřebitelským účelům. Pokud byste tyto Výrobky použil pro podnikatelské, obchodní, výdělečné nebo jiné obdobné účely, neneseme žádnou odpovědnost za jakýkoli ušlý zisk, přerušení nebo ztrátu podnikání či ztrátu obchodní příležitosti.

9.           ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.        Zpracování a ochrana vašich osobních údajů se řídí ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále také jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

9.2.        Při prodeji v Internetovém obchodu GARDENA budou zpracovávány tyto vámi poskytnuté osobní údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště (popř. i dodací adresa, pokud je odlišná od adresy vašeho bydliště), e-mailová adresa a telefonní číslo. Tyto vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účely plnění smluvního vztahu mezi společností GARDENA Manufacturing GmbH jako provozovatelem Internetového obchodu a prodávajícím a vámi jako kupujícím z jednotlivých uzavřených Kupních smluv o prodeji Výrobků v   Internetovém obchodu a pro účely souvisejících oprávněných zájmů správce nebo třetí strany (tzn. především příslušného přepravce nebo provozovatele Gardena servisního centra), včetně přímého marketingu. Proto není ke zpracování těchto osobních údajů v uvedeném rozsahu a pro zmíněné účely zapotřebí souhlasu jejich subjektu.

9.3.        Správcem vašich osobních údajů bude společnost GARDENA Manufacturing GmbH. 

9.4.        Podrobnosti o zpracování a ochraně vašich osobních údajů, včetně informačních povinností jejich správce, konkrétních povinností správce i zpracovatelů při zpracování vašich osobních údajů, zabezpečení vašich zpracovávaných osobních údajů, vašich souvisejících práv jako subjektu zpracovávaných osobních údajů atd., jsou obsaženy v Oznámení o ochraně osobních údajů na webových stránkách www.gardena.com/cz (které však pro právní vztahy mezi společností GARDENA Manufacturing GmbH a jednotlivými kupujícími-spotřebiteli platí jen v rozsahu, v němž se v oddílu 9. Podmínek nestanoví jinak).

9.5.        S jakýmikoli dotazy nebo požadavky, které se týkají zpracování a/nebo ochrany vašich osobních údajů, se můžete obrátit na uvedeného správce, a to e-mailem na e-mailovou adresu: gardenashop-cz@husqvarnagroup.com.

10.         ZÁKAZNICKÁ PODPORA

10.1.      Pro řešení obecných otázek týkajících se používání, údržby nebo servisu Výrobků použijte, prosím, především uživatelskou příručku výrobce pro příslušný Výrobek nebo informace dostupné na webových stránkách Internetového obchodu www.gardena.com/cz.

10.2.      S konkrétními dotazy v rámci zákaznické podpory se můžete obracet e-mailem na e-mailovou adresu: gardenashop-cz@husqvarnagroup.com, nebo telefonicky na telefonní číslo: +420 800 100 425.

11.         DALŠÍ USTANOVENÍ

11.1.      Společnost GARDENA může čas od času provádět marketingové kampaně, prodejní akce nebo nabízet jiné výhody (dohromady dále také jen „Akce") v souvislosti s Výrobky prodávanými v Internetovém obchodu GARDENA. Pravidla a podmínky těchto Akcí budou uváděny na webových stránkách našeho Internetového obchodu a/nebo v jiných dokumentech, sděleních či informacích, ke kterým máte jako náš zákazník přístup (vše dohromady dále také jen „Dokumenty“). Není-li v těchto Dokumentech stanoveno jinak, řídí se pravidla a podmínky prodeje Výrobků, objednaných v našem Internetovém obchodu v rámci takové Akce, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami prodeje v internetovém obchodu GARDENA.

11.2.      Při prodeji Výrobků v Internetovém obchodu GARDENA vycházíme z vaší přijaté objednávky a z těchto Podmínek. Pokud požadujete jakékoli odchylky, změny nebo doplňky, ujistěte se, prosím, že jste svůj požadavek uplatnil písemně. Předejdete tak případným nejasnostem, nedorozuměním nebo problémům.

11.3.      Při zjevné podstatné chybě v kupní ceně uvedené v odeslané objednávce nebo při jiné podstatné chybě v odeslané objednávce jsme oprávněni odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy o prodeji Výrobku(ů) v Internetovém obchodu.

11.4.      Veškerá elektronická i jiná komunikace při nákupech v Internetovém obchodu GARDENA nebo v jakékoli souvislosti s tím bude probíhat v českém jazyce.

11.5.      Náklady, které vám vzniknou při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s vaším nákupem v Internetovém obchodu nebo v jakékoli návaznosti na to, si hradíte z vašich vlastních prostředků.

12.         VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ŘEŠENÍ SPORŮ

12.1.      Se všemi vašimi stížnostmi týkajícími se Internetového obchodu GARDENA a/nebo jeho provozu, prodeje či postupu se můžete obrátit na Společnost GARDENA jako provozovatele tohoto Internetového obchodu, a to buď na naši e-mailovou adresu:  gardenashop-cz@husqvarnagroup.com, nebo na naše telefonní číslo: +420 800 100 425.  

12.1.1.   Každou takovou vaši stížnost prošetříme a neprodleně vás budeme informovat o tomto prošetření, o jeho výsledcích i o přijatých opatřeních, a to e-mailem na vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám oznámil ve vaší stížnosti.

12.2.      Tím nejsou dotčena vaše práva domáhat se řešení případných sporů, které se týkají Internetového obchodu GARDENA a/nebo jeho provozu, prodeje či postupu, podáním žaloby u věcně a místně příslušného soudu v České republice.

12.3.      Jako spotřebitel máte podle ZOS právo na mimosoudní řešení sporů ze spotřebitelských smluv, upravené v ustanoveních § 20d a násl. ZOS. Informujeme vás, že subjektem věcně příslušným k takovému mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů týkajících se Kupních smluv o prodeji Výrobků v Internetovém obchodu GARDENA je vzhledem k ustanovení § 20e písm. d) ZOS především Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Citovaná a další ustanovení ZOS najdete v souboru Související ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, umístěném na webových stránkách www.gardena.com/cz.

13.         PŘÍLOHY

13.1.      Nedílnou součástí Podmínek jsou tyto jeji přílohy:

Příloha č. 1   Vzorový formulář pro odstoupení kupujícího-spotřebitele od Kupní smlouvy

Příloha č. 2   Záruční podmínky pro výrobky značky GARDENA prodané  v internetovém obchodu GARDENA na webových stránkách www.gardena.com/cz  

14.         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1.      Tyto Podmínky i Kupní smlouvy o prodeji Výrobků, uzavírané mezi Společností GARDENA jako provozovatelem Internetového obchodu a kupujícími-spotřebiteli, se řídí platným právním řádem České republiky.

14.2.      Pokud by některé ustanovení těchto Podmínek bylo nebo se stalo – ať už zcela, či jen zčásti – neplatným, zdánlivým, neúčinným, nevymahatelným anebo sporným, zůstávají tím ostatní ustanovení Podmínek nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení Podmínek nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu Podmínek, nebo – není-li takového ustanovení obecně závazného právního předpisu – obvyklý způsob řešení odpovídající zamýšlenému účelu Podmínek.

14.3.      Provozovatel může tyto Podmínky (včetně jejich příloh) podle své úvahy kdykoli měnit, doplňovat, rušit a/nebo nahrazovat jinými Všeobecnými obchodními podmínkami prodeje v internetovém obchodu GARDENA. Každou takovou úpravu Podmínek Společnost GARDENA předem uveřejní na webových stránkách tohoto Internetového obchodu.

14.3.1.   Provedené úpravy Podmínek se přitom (nevyplývá-li z jednotlivé konkrétní úpravy Podmínek jinak) netýkají dříve uzavřených Kupních smluv ani Výrobků prodaných v Internetovém obchodu před provedením příslušné úpravy Podmínek.

14.4.      Se všemi dotazy týkajícími se Internetového obchodu GARDENA, prodeje Výrobků v tomto Internetovém obchodu a/nebo jeho Všeobecných obchodních podmínek se můžete obracet e-mailem na e-mailovou adresu: gardenashop-cz@husqvarnagroup.com, či telefonicky na telefonní číslo: +420 800 100 425.

14.5.      Tyto Podmínky jsou účinné ode dne 05.03.2024.

--------

Příloha č. 1     

Vzorový formulář pro odstoupení kupujícího-spotřebitele od Kupní smlouvy

 

GARDENA Manufacturing GmbH                                      

se sídlem Hans-Lorenser-Strasse 40                                    

89079 Ulm

Spolková republika Německo

E-mailová adresa: gardenashop-cz@husqvarnagroup.com

E – m a i l e m1

                                                                                                         V ………. dne …..……..

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy

Oznamuji vám, že tímto podle § 1829 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v zákonné lhůtě odstupuji od Kupní smlouvy o prodeji výrobku: …………………………………………….., výrobní číslo: …………………………., který jsem zakoupil(a) ve vašem Internetovém obchodu GARDENA na webových stránkách www.gardena.com/cz za kupní cenu ………….... CZK na základě mé objednávky ze dne ……………..… Tento zakoupený výrobek jsem obdržel(a) dne ………………..

Zaplacenou kupní cenu spolu s mnou uhrazenými náklady na jeho přepravu ve výši …………. CZK, tzn. dohromady ………… CZK, mi zašlete na můj bankovní účet: ………………../…..

 

Kupující-spotřebitel(ka):

Jméno a příjmení: ……………………………

Adresa bydliště: ………………………………

E-mailová adresa: ……………………………

Telefonní číslo: ……………………………….

Podpis2: ……………………………………….

 

 

 

Příloha:

Doklad o koupi.

 

 

______________________________

1 Při zaslání odstoupení jiným způsobem uveďte tento jiný způsob zaslání.

   2 Při zaslání e-mailem není třeba odstoupení podepsat.

 

------------------

Příloha č. 2

Záruční podmínky

pro výrobky značky GARDENA prodané v internetovém obchodu GARDENA na webových stránkách www.gardena.com/cz (dále také jen „Záruční podmínky“

nebo „ZP“)

1.       Tyto Záruční podmínky platí pro výrobky zahradní techniky značky GARDENA prodané v internetovém obchodu GARDENA na webových stránkách www.gardena.com/cz (dále také jen „Internetový obchod“), provozovaném společností GARDENA Manufacturing GmbH, se sídlem Hans-Lorenser-Strasse 40, 89079 Ulm, Spolková republika Německo (dohromady dále také jen „Výrobky“, resp. v jednotném čísle „Výrobek“, a „Poskytovatel“).

2.       Záruka za jakost Výrobků na základě ZP (dále také jen „Záruka“) je poskytována pouze koncovým kupujícím-spotřebitelům (dále také jen „Kupující“), a to způsobem, v rozsahu, se záruční dobou, s obsahem a za podmínek, vyplývajících z těchto ZP.

3.       Je-li koncovým kupujícím někdo jiný než kupující-spotřebitel, tzn. zejména: (a) podnikatel (a při uzavření Kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že koupě se týká také jeho podnikatelské činnosti) nebo (b) právnická osoba, která není podnikatelem, má takový koncový kupující pouze zákonná práva z odpovědnosti prodávajícího za vady, která pro něho vyplývají z občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), a nikoli tedy žádná práva ze Záruky na základě ZP.

4.       Poskytovatel při prodeji Výrobků v Internetovém obchodu poskytuje Kupujícím Záruku se záruční dobou 24 měsíců, není-li dále uvedeno jinak.

4.1.    Jestliže je na Výrobku, na jeho obalu, v Záručním listu (je-li Kupujícím při prodeji takových Výrobků v Internetovém obchodu předáván), v Návodu k používání Výrobku nebo na webových stránkách https://www.gardena.com/cz/podpora/ v sekci Servis a podpora uvedena odlišná záruční doba Záruky za Výrobek, platí takto uvedená záruční doba Záruky.

4.2.    U Výrobku nebo jeho součásti, které mají kratší životnost (jako je např. akumulátor, baterie, žárovka aj.), platí záruční doba Záruky v délce expirační doby (doby životnosti) uvedené některým ze způsobů vyjmenovaných v bodu 4.1. ZP, nejdéle však 12 měsíců.

4.3.    U náhradních dílů Výrobků, zakoupených Kupujícími, činí záruční doba Záruky 6 měsíců.

4.4.    Pokud jsou takto u stejného Výrobku uvedeny rozdílné záruční doby, platí nejdelší, Poskytovatelem stanovená záruční doba Záruky za tento Výrobek.

5.       Záruční doba Záruky začíná běžet od zakoupení Výrobku Kupujícím.

6.       Záruka na základě ZP platí pouze při prodeji nových Výrobků Kupujícím, a to za podmínky, že Kupujícím zakoupený Výrobek je používán jen k běžným spotřebitelským účelům.

7.       Kupující má v rámci Záruky poskytnuté na základě ZP následující práva:

(a)   Právo na odstranění vady Výrobku záruční opravou, pokud takový způsob odstranění vady není nemožný nebo ve srovnání s právem Kupujícího na dodání nového Výrobku bez vady podle bodu 7. písm. (b) ZP nepřiměřeně nákladný. (Tím není dotčeno oprávnění Kupujícího podle bodu 7.1. ZP.)

(b)   Právo na dodání nového Výrobku bez vady, pokud takový způsob odstranění vady není nemožný nebo ve srovnání s právem Kupujícího na odstranění vady záruční opravou podle bodu 7. písm. (a) ZP nepřiměřeně nákladný. (Tím není dotčeno oprávnění Kupujícího podle bodu 7.1. ZP.)

(c)   Právo na přiměřenou slevu z kupní ceny Výrobku, pokud je odstranění vady nemožné nebo její odstranění podle bodu 7. písm. (a) či (b) ZP by bylo nepřiměřeně nákladné.

(d)   Právo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud jsou jinak splněny všechny předpoklady pro dodání nového Výrobku bez vady podle bodu 7. písm. (b) ZP, avšak dodání nového Výrobku bez vady je nemožné.

7.1.    Jestliže se s Výrobkem zacházelo vždy odborně a podle Návodu k používání, přičemž nedošlo k pokusu o jeho opravu (úpravu) nebo k  jeho opravě (úpravě) kýmkoli jiným než oprávněným smluvním (autorizovaným) servisním střediskem Poskytovatele (dále také jen „Servisní středisko“), je Kupující při výskytu odstranitelné vady Výrobku, za kterou prodávající odpovídá a která zároveň splňuje všechny odpovídající podmínky podle ZP, oprávněn volit mezi uplatněním práva na bezplatné odstranění takové vady Výrobku záruční opravou a výměnou vadného Výrobku za náhradní funkční Výrobek, avšak pouze tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené. (Aktuální seznam Servisních středisek je k dispozici na webových stránkách: www.gardena.com/cz, nebo ho lze získat na bezplatném telefonním čísle: 800 100 425, či na e-mailové adrese: servis@gardena.cz.)

7.2.    U Výrobku prodaného se slevou má Kupující místo práva na dodání nového Výrobku bez vady pouze právo na přiměřenou slevu z kupní ceny Výrobku.

8.       Kupující nemůže požadovat dodání nového Výrobku bez vady ani odstoupit od Kupní smlouvy, nemůže-li Výrobek vrátit v tom stavu, v jakém ho převzal od Internetového obchodu. V takovém případě – je-li reklamace vady Výrobku jinak oprávněná a důvodná – může být Kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny Výrobku.

9.       Provedenou volbu odpovídajícího práva ze Záruky na základě ZP nemůže Kupující změnit bez souhlasu Poskytovatele, ledaže by se při jinak oprávněném požadování práva na odstranění vady záruční opravou /bod 7. písm. (a) ZP/ ukázalo, že vytknutá vada Výrobku je objektivně neodstranitelná.  

10.     Podmínkou pro vytknutí vady Výrobku a požadování práva Kupujícího ze Záruky na základě ZP (dohromady dále také jen „Reklamace“) přitom je, že:

          (a)   Kupující zaregistroval zakoupený Výrobek podle bodu 10.1. ZP.

          (b)   Výrobek byl řádně uveden do provozu (tzn. že u Výrobků vyžadujících instalaci byl také řádně instalován) způsobem vyplývajícím z Návodu k používání předaném Kupujícímu.

          (c)   Výrobek byl vždy řádně užíván i udržován v souladu s Návodem k používání.

          (d)   Do Výrobku nebylo neoprávněně nebo neodborně zasahováno. (Takovým neoprávněným nebo neodborným zásahem se přitom rozumí – nevylučují-li to kogentní ustanovení platných obecně závazných právních předpisů České republiky – i provedení jakékoli opravy, úpravy či jiného zásahu do Výrobku kýmkoli jiným než Servisním střediskem oprávněným k takové opravě, úpravě anebo jinému zásahu.

          (e)   Kupující před převzetím Výrobku při koupi nevěděl, že Výrobek má vadu, a Kupující vadu sám nezpůsobil.

          (f)   Nejde o vadu Výrobku prodaného za nižší kupní cenu, pro kterou byla tato nižší kupní cena ujednána.

          (g)   Vadu po přechodu nebezpečí škody na Výrobku na Kupujícího nezpůsobila vnější událost, ledaže by vadu způsobil Internetový obchod.

10.1.  Registraci Výrobku /bod 10. písm. (a) ZP/ musí Kupující provést nejpozději do 3 měsíců od zakoupení Výrobku, a to na webových stránkách http://www.gardena.com/cz/ podpora/registrace-záruka/ v sekci Servis a podpora, rubrika Registrace výrobku/záruka, způsobem aktuálně stanoveným Poskytovatelem a za použití elektronického formuláře obsaženého na těchto webových stránkách.

10.2.  Podmínkou pro uplatnění každého práva Kupujícího ze Záruky na základě ZP (přesahující odpovědnost prodávajícího za vady Výrobku stanovenou kogentními ustanoveními platných obecně závazných právních předpisů České republiky) je také provedení všech oprav a úprav Výrobku v Servisním středisku. Provedením jakékoli opravy anebo úpravy Výrobku jinde než v Servisním středisku poskytnutá Záruka, včetně veškerých uplatněných i neuplatněných práv z ní, zaniká.

10.3.  Při každé Reklamaci ze Záruky na základě ZP musí Kupující prokázat existenci této Záruky, a to zpravidla předložením dokladu o koupi Výrobku v Internetovém obchodu, dokladu o registraci Výrobku, Záručního listu na originálu formuláře předaného Internetovým obchodem Kupujícímu (je-li Kupujícím při prodeji takových Výrobků v Internetovém obchodu předáván), jakož i odpovídajících dokladů o absolvování všech dosavadních oprav a úprav Výrobku v Servisním středisku. Veškeré tyto doklady musí být čitelně, správně a úplně vyplněny. K neúplně vyplněným nebo neoprávněně pozměněným dokladům nebude brán zřetel. (Při Reklamacích ze Záruky na základě ZP /přesahující odpovědnost provozovatele Internetového obchodu jako prodávajícího za vady, stanovenou kogentními ustanoveními platných obecně závazných právních předpisů České republiky/ nelze shora uvedené písemné doklady nahradit jiným způsobem prokazování zmíněných skutečností. V rámci zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady Výrobku, stanovené kogentními ustanoveními platných obecně závazných právních předpisů České republiky, může Kupující prokazovat existenci zákonné odpovědnosti provozovatele Internetového obchodu za vady i jiným prokazatelným a nepochybným způsobem.)

11.     Reklamaci, jejíž součástí je uplatnění práva na bezplatné odstranění vady záruční opravou /bod 7. písm. (a) ZP/, podává Kupující v Servisním středisku.

11.1.  Tímto Servisním střediskem je aktuálně pouze: Gardena servisní centrum, provozované společností Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o., se sídlem Jesenická 146/28, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČO: 18953557 (dále také jen „Gardena servisní centrum“).                       

11.2.  Podat Reklamaci ze Záruky na základě ZP v Gardena servisním centru může Kupující buď e-mailem na e-mailové adrese: servis@gardena.cz, nebo – jde-li o naléhavý případ – telefonicky na bezplatném telefonním čísle: 800 100 425. Telefonickou Reklamaci přitom musí Kupující vždy neprodleně písemně potvrdit e-mailem na shora uvedenou e-mailovou adresu.

11.3.  Po této Reklamaci dá Gardena servisní centrum Kupujícímu pokyny: (a) k zaslání (popř. jinému způsobu doručení) Výrobku, který je předmětem Reklamace, do Gardena servisního centra nebo (b) k provedení prohlídky reklamovaného Výrobku a k záruční opravě v místě, kde se zmíněný Výrobek nachází. (Uvedené pokyny, resp. některý nebo některé z nich, přitom mohou být obsaženy také na webových stránkách www.gardena.com/cz v sekci Servis a podpora.)

11.4.  Postup Kupujícího podle těchto pokynů je podmínkou pro provedení záruční opravy i pro realizaci jakéhokoli jiného požadavku Kupujícího, který vyplývá ze ZP a/nebo ze Záruky poskytnuté na jejich základě.

11.5.  Spolu s Výrobkem Kupující předloží také doklady podle bodu 10.3. ZP.

12.     Také všechna ostatní práva ze Záruky na základě ZP Kupující uplatňuje stejným způsobem v Gardena servisním centru.

13.     Kupující musí podat Reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění vady Výrobku, nejpozději však do konce záruční doby Záruky na základě ZP. Skončením záruční doby Záruky všechna do té doby neuplatněná práva Kupujícího z této Záruky zanikají.

14.     Poskytovatel, Internetový obchod, provozovatel Internetového obchodu, Gardena servisní centrum ani jeho provozovatel neodpovídají za poškození, zničení, vady, zhoršení vady nebo jejích projevů ani za jiná znehodnocení Výrobku či kterékoli jeho části ani za jakékoli jiné škody anebo újmy Kupujícího nebo jakékoli třetí osoby, vzniklé v souvislosti s opožděnou Reklamací vady Výrobku.

15.     Při žádné Reklamaci vady Výrobku v rámci Záruky na základě ZP (která je Kupujícímu poskytována nad rámec zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady Výrobku, stanovené kogentními ustanoveními platných obecně závazných právních předpisů České republiky) ani při jejím vyřizování nedochází ke stavení běhu záruční doby Záruky ani žádných jiných souvisejících lhůt a tato záruční doba ani žádné jiné související lhůty se nijak neprodlužují ani jinak nemění. /To znamená, že pro nový Výrobek, dodaný Kupujícímu při vyřizování Reklamace podle bodu 7. písm. (b), resp. bodu 7.1. ZP, a obdobně i pro náhradní díl použitý při odstraňování vady záruční opravou podle bodu 7. písm. (a) ZP platí dosavadní záruční doba Záruky i dosavadní lhůta pro vytknutí vad a požadování práv ze zákonné odpovědnosti provozovatele Internetového obchodu jako prodávajícího za vady, týkající se Kupujícím zakoupeného Výrobku./

16.     Kupující je povinen poskytnout Gardena servisnímu centru neprodleně veškerou součinnost potřebnou k ověření existence reklamované vady (včetně odpovídajícího vyzkoušení nebo demontáže Výrobku) a k vyřízení Reklamace (zahrnujícímu i Kupujícím případně požadované odstranění vady záruční opravou). Proto je třeba předat Výrobek       k provedení záruční opravy včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření vytknuté vady a její odstranění.

16.1.  Jestliže Kupující přepravuje nebo zasílá reklamovaný Výrobek Gardena servisnímu centru, děje se tato přeprava či zaslání Výrobku i jeho přeprava anebo zaslání nazpět Kupujícímu na nebezpečí Kupujícího.

16.2.  Případná náhrada nezbytných nákladů takové přepravy nebo zaslání, které vzniknou Kupujícímu, je závislá na tom, zda na Výrobku bude zjištěna Kupujícím vytknutá vada, která je důvodem pro oprávněnou Reklamaci Kupujícího. (Zmíněné náklady přitom musí být v každém případě nezbytné, skutečné, prokazatelné a vynaložené pouze v nezbytně nutné výši.)

17.     Gardena servisní centrum při Reklamaci písemně potvrdí Kupujícímu: (a) datum Reklamace, (b) jakou vadu Výrobku Kupující vytkl, (c) jaký způsob vyřízení Kupující požaduje (tzn. jaké právo ze Záruky na základě ZP uplatnil) a (d) kontaktní údaje Kupujícího.

18.     Gardena servisní centrum posoudí oprávněnost a důvodnost Reklamace a podle povahy vytknuté vady Výrobku rozhodne o způsobu jejího vyřízení (včetně určení způsobu a termínu provedení případné záruční opravy).

19.     Po provedení záruční opravy Výrobku Gardena servisní centrum vyznačí uskutečněnou záruční opravu v Záručním listu (je-li Kupujícím při prodeji takových Výrobků v Internetovém obchodu předáván) a vydá Kupujícímu čitelnou a úplně vyplněnou kopii opravenky, ve které mu potvrdí: (a) datum a způsob vyřízení Reklamace, (b) provedení případné záruční opravy, (c) dobu jejího trvání a (d) náhradní díly použité při záruční opravě (včetně jejich objednacích čísel).

19.1.  Kupující předkládá Záruční list (je-li Kupujícím při prodeji takových Výrobků v Internetovém obchodu předáván) i všechny kopie opravenek při dalších Reklamacích Výrobku (bod 10.3. ZP).

19.2.  Při zamítnutí Reklamace musí být Kupujícímu vydáno písemné potvrzení o zamítnutí Reklamace s uvedením důvodů jejího zamítnutí. (Toto potvrzení může být obsaženo v opravence.)

20.     Kupující nemá právo na součásti, součástky nebo díly, které byly při záruční opravě vyjmuty z Výrobku a vyměněny.

20.1.  Kupující nemá po dobu výskytu vady Výrobku ani po dobu vyřizování Reklamace v rámci Záruky (tzn. ani po dobu provádění případné záruční opravy Výrobku) právo na poskytnutí náhradního Výrobku.

20.2.  Pokud Kupující po vyřízení Reklamace (tzn. i po jejím eventuálním zamítnutí) nepřevezme reklamovaný Výrobek, který byl předán, zaslán nebo přepraven do Gardena servisního centra, nazpět nejpozději do 60 dnů, a to ani přes opakovanou výzvu, dává tím Kupující souhlas, aby tento Výrobek byl na náklady a nebezpečí Kupujícího zlikvidován.

21.     Poskytovatel, Internetový obchod, provozovatel Internetového obchodu, Gardena servisní centrum a jeho provozovatel jsou oprávněni požadovat po Kupujícím náhradu všech nákladů, které jim vzniknou při neoprávněné (tzn. i neplatné nebo opožděné) či nedůvodné Reklamaci Kupujícího anebo při prodlení Kupujícího s poskytnutím potřebné součinnosti podle bodu 16. ZP (včetně nákladů spojených s případnou přepravou nebo zasíláním Výrobku, s ověřováním existence reklamované vady atd.).

22.     Poskytovaná Záruka na základě ZP se nevztahuje na:

          (a)   Opotřebení způsobené užíváním Výrobku (zejména opotřebení klínových řemenů, oběžných kol, žárovek, vzduchových filtrů, nožů, upevňovacích součástí nožů, turbín, ozubených řemenů, zapalovacích svíček, strunových hlav, žacích nástrojů apod.) nebo poškození Výrobku (včetně poškození způsobeného: při nesprávném uvedení Výrobku do provozu, při neodborné instalaci Výrobku, při úpravě Výrobku či při užívání anebo údržbě Výrobku v rozporu s Návodem  k používání, vynecháním nebo opožděným provedením předepsané revize, v důsledku neodborné či chybné demontáže, seřízení anebo montáže, při užívání nebo údržbě Výrobku v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s příslušnými technickými normami či – není-li stanoveno jinak – s obvyklým způsobem užívání anebo údržby Výrobku apod.), mechanická poškození Výrobku, jiná poškození Výrobku vzniklá používáním v nepřiměřených nebo nevhodných podmínkách (chemických, mechanických aj.) a poškození Výrobku způsobená vyšší mocí či přírodními živly.

          (b)   Výrobky nebo součásti Výrobků, jejichž doba expirace či životnost je kratší než záruční doba Záruky na základě ZP, a to po uplynutí této doby jejich expirace anebo životnosti.

          (c)   Výrobek, který byl upraven Kupujícím nebo třetí osobou (nátěr, ohnutí, zkrácení atd.).

          (d)   Vady Výrobku v případě, kdy Kupující neprokáže oprávněnost (tzn. i platnost a včasnost) Reklamace.

          (e)   Poškození Výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou, živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či jiných vnějších jevů (jako je např. bouřka, požár, přepětí, podpětí anebo jiná nedostatečná kvalita, vlastnost nebo projev elektrické sítě, výpadky, poruchy či jiné nedostatky v jakékoli síti, teplo, vniknutí kapaliny, prachu anebo cizích předmětů do Výrobku aj.).

          (f)   Mechanické poškození Výrobku (např. pádem, zlomením, nárazem, najetím na překážku, přetržením nebo jiným poškozením přívodního kabelu, konektoru či jiné části Výrobku aj.).

          (g)   Poškození způsobené použitím nevhodné náplně (včetně nevhodného nebo znečištěného paliva či maziva) anebo nevhodnými provozními podmínkami.

          (h)   Vady, poškození, poruchy a jiné projevy nebo nedostatky, způsobené nesprávným, porušeným či neaktualizovaným softwarem, nevhodnou kvalitou elektromagnetického signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod.

          (i)    Úkony potřebné v rámci údržby, čištění, revize, seřízení nebo kontroly parametrů Výrobku (ledaže by v ZP, v Záručním listu či v Návodu k používání Výrobku bylo výslovně uvedeno jinak).

          (j)    Poškození, úpravu nebo jiný zásah do Výrobku, provedený k tomu neoprávněnou či neautorizovanou osobou (včetně poškození plomb, pečetí, šroubů, nýtů aj.).

          (k)   Výrobek použitý ke komerčním, profesionálním, podnikatelským, závodním, soutěžním nebo jakýmkoli jiným účelům nad rámec jeho užívání k běžným spotřebitelským účelům.

          (l)    Náhradní díly a součástky, použité při jakékoli opravě nebo úpravě Výrobku, které nebyly schváleny výrobcem Výrobku či Poskytovatelem.

          (m) Spotřební díly a spotřební materiál.

23.     Poskytovaná Záruka na základě ZP se nevztahuje také na:

          (a)   Vady, poškození, poruchy a jiné projevy nebo nedostatky, které nastaly či jež se projevily při nadměrném anebo neobvyklém zatížení Výrobku (např. při jeho nepřetržitém provozu apod.).

     (b)   Vlastnosti nebo projevy Výrobku, které budou či by mohly být považovány za vadu anebo nedostatek z hlediska pokroku vědy, techniky nebo poznání, k němuž došlo v průběhu záruční doby Záruky.

     (c)   Vady těchto součástí (dílů) Výrobků, podléhajících opotřebení, které nastaly nebo jež se projevily v průběhu záruční doby Záruky:

-    u zahradních nůžek, nůžek na větve, nůžek na živý plot, nůžek na trávu a jakýchkoli jiných nůžek: nože, kovadlina, pružina,

-    u pilek: pilový list,

-    u zahradního nářadí: smetáky, gumové lišty,

                 -    u Výrobků s dřevěnou násadou, resp. dřevěnou částí násady: dřevěná část násady.

          (d)   Vady Výrobků, které nastaly nebo se projevily v průběhu záruční doby Záruky, jestliže:

-    Výrobek byl opravován či upravován jinde než v Servisním středisku, anebo

-    Výrobek byl konstrukčně nebo jinak obdobně upraven, či

-    při opravě anebo úpravě Výrobku byl použit jiný než originální náhradní díl (díly) značky GARDENA, nebo

-    Výrobek byl užíván s jiným než originálním příslušenstvím značky GARDENA.

     (e)   Zahradní hadice, které byly použity:

-    v interiéru, nebo

-    takovým způsobem, že byly vystaveny trvalému tlaku (zejména při neuzavření přívodu vody do hadice v jejím klidovém stavu), či

-    takovým způsobem, že došlo k jejich povrchovému narušení anebo poškození (zejména v důsledku tahání hadice po příliš hrubém nebo tvrdém podkladu), či

-    takovým způsobem, že došlo k jejich násilnému nalomení anebo zlomení (zejména při nesprávném nebo silovém ohýbání hadice).

24.     Práva Kupujícího ze Záruky nepřecházejí (s výjimkami vyplývajícími z kogentních ustanovení platných obecně závazných právních předpisů České republiky) na dalšího nabyvatele Výrobku, ledaže by mezi Poskytovatelem, Kupujícím a dalším nabyvatelem Výrobku bylo v jednotlivém konkrétním případě písemně dohodnuto jinak.

25.     Těmito ZP ani Zárukou poskytovanou na jejich základě není dotčeno právo Kupujícího na bezplatnou nápravu, které má Kupující podle platných obecně závazných právních předpisů České republiky.

26.     Kupující mají podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZOS“), právo na mimosoudní řešení sporů ze spotřebitelských smluv, upravené v ustanoveních § 20d a násl. ZOS. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů týkajících se Kupních smluv o prodeji Výrobků v Internetovém obchodu je vzhledem k ustanovení § 20e písm. d) ZOS především Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

27.     ZP a Záruka poskytovaná na jejich základě se řídí – není-li Poskytovatelem v ZP stanoveno jinak – platným právním řádem České republiky.

28.     ZP a Záruka poskytovaná na jejich základě nahrazují (s výjimkami vyplývajícími z bodu 28.1. ZP) veškerá případná prohlášení výrobce Výrobku nebo součásti (součástky) Výrobku či kohokoli dalšího o odpovědnosti za vady Výrobku anebo jeho části nebo o záruce: (a) obsažená na Výrobku, na jeho obalu, v Návodu k používání či v jakékoli jiné dokumentaci Výrobku anebo písemnosti připojené k Výrobku, (b) jakkoli jinak poskytnutá Kupujícímu v souvislosti s Výrobkem, (c) jakkoli uveřejněná nebo (d) uvedená v reklamě.

28.1.  Tím není dotčeno ustanovení bodu 4.1. ZP ani případná záruka výrobce, pokud je v českém jazyce uvedena na obalu Výrobku nebo v Návodu k používání či v jiné písemnosti, jež je k Výrobku připojena, ani práva Kupujícího, která z ní vyplývají.

29.     ZP mohou být Poskytovatelem kdykoli změněny, doplněny, nahrazeny nebo zrušeny. Každá taková úprava bude předem oznámena na webových stránkách www.gardena.com/cz. Případná úprava ZP se přitom netýká Záruky za již prodané Výrobky, pro které platí i nadále ZP účinné v době zakoupení Výrobku Kupujícím.

30.     Tyto Záruční podmínky nabývají účinnosti dne 05.03.2024.