A GARDENA sprinkler system in a garden

Bezpečnost a předpisy

Zde naleznete normy, certifikáty, předpisy a prohlášení pro výrobky GARDENA.

Kvalita - životní prostředí- energie

Naše integrované řízení kvality, životního prostředí a energie je v souladu s aktuálně platnými vydáními norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001.
Údržbu a vývoj provádí interdisciplinární tým za účasti vedení. Náš integrovaný systém řízení je průběžně optimalizován a prověřován interními audity všech míst.
Pro udržení správné úrovně našich certifikátů jsou požadavky na normy každoročně kontrolovány externími audity akreditovanými společnostmi.
Při výběru našich dodavatelů jsou všechny aspekty norem brány v úvahu a podle toho jsou hodnoceny v auditech.

Nařízení REACH Evropské unie

REACH („Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. prosince 2006 o registraci, evaluaci, autorizaci a omezování chemických látek“) je předpisový rámec Evropské unie pro nakládání s chemickými látkami, který vstoupil v platnost 1. července 2007, s postupnými lhůtami do roku 2018.

Článek 33. Sdílení informací o látkách ve výrobcích.

Společnost GARDENA poskytuje následující informace o látkách, které Evropská agentura pro chemické látky určila jako kandidáty do přílohy XIV směrnice REACH (tzv. Kandidátský seznam), s koncentrací vyšší než 0,1 hm. % ve výrobcích.    

K prohlášení podle článku 33 nařízení REACH navigate_next
A father and his two young daughters gardening together

Nařízení EU Ecodesign

Prohlášení výrobce týkající se nařízení o ekodesignu elektrických motorů (EU) 2019/1781.

CE logo

Označení CE výrobků GARDENA

Výrobky z řady GARDENA smart system mají prohlášení o shodě ES. To zajišťuje, že výrobky splňují požadavky směrnic, které se na ně vztahují. Více informací naleznete v dokumentu „Prohlášení o shodě ES“ pro každý výrobek GARDENA smart system v části „Ke stažení“.

Pokud potřebujete další prohlášení o shodě ES, požádejte o něj místního zástupce.

picture_as_pdf

Bluetooth – Control unit 9V

CE declaration

picture_as_pdf

11502 Rukavice pro zahradní práce a péči o rostliny

CE declaration

picture_as_pdf

11510 Rukavice pro sázení a práci s půdou

CE declaration

picture_as_pdf

11502 Garden and Maintenance glove

CE declaration

picture_as_pdf

11510 Planting and Soil glove

CE declaration

picture_as_pdf

11512 Planting and Soil glove

CE declaration

picture_as_pdf

11513 Planting and Soil glove

CE declaration

picture_as_pdf

11520 Tool and Wood glove

CE declaration

picture_as_pdf

11521 Tool and Wood glove

CE declaration

picture_as_pdf

11522 Tool and Wood glove

CE declaration

picture_as_pdf

11530 Shrubcare glove

CE declaration

picture_as_pdf

11530 Shrubcare glove

CE declaration

picture_as_pdf

11540 Cutting and rose glove

CE declaration

picture_as_pdf

11541 Cutting and rose glove

CE declaration

picture_as_pdf

201, 202, 203 Planting and Maintenance Glove

CE declaration

picture_as_pdf

205, 206, 207, 208 Gardening and Soil Glove

CE declaration

picture_as_pdf

213, 214, 215 Tool Glove

CE declaration

A young woman listening to music in between her indoor plants

Akustika a vibrace

Zde naleznete přehled hodnot vibrací podle směrnice EU "Vibrace" (2002/44/ES) pro vibrace na ruce, jakož i emisí hluku škodlivého pro životní prostředí podle směrnice EU "Hluk ve venkovním prostředí" (2000/14/ES). Tyto hodnoty naleznete u výrobku.

folder_zip

Safety Information

Li-Ion Batteries

folder_zip

Lithium Batteries Test Summary (UN 38.3.5)

Battery applications

folder_zip

Lithium Batteries Test summary (UN 38.3.5)

Robotic Lawnmowers

folder_zip

Data sheet ingredients (EC 648/2004; Annex VII D)