A forest with single sun rays

Certifikace FSC®

FSC® je zkratka pro Forest Stewardship Council®. Byla založena jako nezávislá nevládní organizace na podporu odpovědného hospodaření v lesích. Systém FSC® zajišťuje používání dřeva pocházejícího z lesů, které zohledňují sociální, ekonomické a ekologické potřeby současných i budoucích generací.

V roce 2022 je na celém světě certifikováno přibližně 200 000 000 hektarů lesů FSC® a po celém světě existuje přibližně 50 000 certifikátů.

Proces certifikace probíhá v celém řetězci výrobků a potvrzuje, že materiál je certifikován FSC® v celém dodavatelském řetězci. Logo FSC® označuje dřevo a papír, které pocházejí z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem.

FSC Logo

GARDENA je od roku 2005 držitelem certifikátu FSC® a přispívá k dodržování sociálních a environmentálních standardů certifikačního systému FSC®. GARDENA používá ve svých výrobcích pouze 100% dřevo certifikované systémem FSC®.

Proč kupovat výrobky s certifikací FSC®

Dřevo je obnovitelný, recyklovatelný a trvanlivý materiál. Je naší povinností pozitivně ovlivňovat získávání a zpracování dřeva. Nákupem výrobků s certifikací FSC® přispíváte k odpovědnému získávání dřeva. Podporujete také šetrné získávání dřeva z hlediska zdrojů a zachování lesního ekosystému.

Přispíváte k ochraně ohrožených lesů a podporujete, aby ve vašich výrobcích nebylo použito nezákonně vytěžené dřevo.

Některé z výrobků s certifikací FSC® si můžete prohlédnout na obrázcích. Další výrobky s certifikací FSC® jsou uvedeny na webových stránkách společnosti GARDENA. Najdete tam celý sortiment.

Certifikát

picture_as_pdf
The GARDENA EcoLine

HZ-823540

GARDENA NatureLine