Zastřižení okrajů trávníků

Život v zahradě
Zastřižené okraje trávníků jsou nejenom krásné, ale také užitečné.
Čistý předěl mezi trávníkem a záhonky zabraňuje šíření trávy do sousedních záhonků, a tím omezování užitkových a okrasných rostlin, které na nich rostou.

Čisté okraje

Pro hladké zastřižení okrajů trávníku se používají nůžky na okraje trávníku nebo trimer. Ustřižená stébla trávy se pak musí odstranit. Pokud mezi trávník a záhonek vložíte obrubu, tyto starosti odpadnou.

Rada odborníka

U dlouhých okrajů trávníku doporučujeme okraje předem vyznačit a při úpravě použít např. dlouhé prkno.