Vylepšení půdy na záhoncích pro zdravý růst

Život v zahradě
Prokypření a provzdušnění půdy na záhoncích nabízí výborné podmínky pro to, aby rostliny dobře prospívaly.

Jílovité půdy

Záhonky s jílovitou půdou jsou často kompaktní a velmi obtížně absorbují vodu. Prokypřením půdy jim to usnadníte. Zde je důležité prokypřit pouze horní vrstvu půdy do hloubky přibližně 30 cm, aby mohly zahradní rostliny snadno zakořenit.
Pouze, když dojde k zhutnění půdy v hlubších vrstvách (poznáte to podle toho, že se tvoří louže nebo rostliny řádně neprospívají), by se měly tyto vrstvy řádně porýt
.

Písčité půdy

Písčitá půda má v létě tendenci rychle vyschnout. Tady pomáhá zakomponovat do půdy rašelinové přípravky a zamulčovat povrch půdy. Díky tomu se voda odpařuje pomaleji a půda si udrží vlhkost po delší dobu.

Rada odborníka

Při prokypřování zároveň do půdy zapracujte kompost.