EM-Blaetter-051.eps

Uchovejte si podzimní listí až do léta

Život v zahradě
Při správném použití může být suché listí ze stromů a keřů a jiné zahradní zbytky v zahradě velmi prospěšné - obzvláště to platí, pokud máte spoustu posečené trávy.

Suché listí plus mokrá posečená tráva

Přidáte-li do kompostu tlustou vrstvu posečené trávy, povede to nevyhnutelně k zahnívání a zápachu. Pokud ale přidáte do kompostu posekanou trávu a suché listí ve střídajících se vrstvách, každou po 10 cm, pak se bude kompost rozkládat rychleji, a to bez jakékoliv zápachu. Protože však listí opadává na podzim a posekaná tráva se shromažďuje v létě, budete muset uchovávat suché opadané listí ve své zahradě pro pozdější použití.

Listí a posekaná tráva - dokonalá kombinace

Kombinací těchto dvou druhů zahradních odpadních produktů se urychluje proces rozkladu, protože je zajištěn lepší poměr dusíku a kyslíku než při naplnění kompostu pouze jedním z nich. Tímto způsobem jsou bakterie a houby schopny rozkládat zbytky rostlin mimořádně rychle. Tento proces lze urychlit tím, že se každá další vrstva odpadu naočkuje půdními mikroorganismy, přidáním plné lopaty zahradní zeminy nebo starého kompostu.

Rada odborníka

Pokud jde o sekání trávníku, je velmi důležité načasování: výhonky nebo odřezky trávy (travnaté plevele), které mají být použity jako mulč na záhonech, musí být posekány dříve než vytvoří semena.