Správné prořezávání stromů

Život v zahradě
Správným prořezáváním se nazývá proto, že stromy obrazí řízeným způsobem.

Prořezávání stromů

Správný střih tvaruje korunu stromu, posiluje větve a zabraňuje napadení houbovými nemocemi. Stromy je vhodné prořezávat na jaře nebo na podzim. Avšak při teplotách pod bodem mrazu je třeba určité opatrnosti, protože může dojít k jejich poškození mrazem. Léčení je pak obtížnější..

Zdravý řez

Rovinu řezu veďte šikmo tak, aby mohla voda z řezu odtéct, čímž se zabrání infekci. Větve by měly být vždy uříznuty ve vzdálenosti 1 cm od kmene stromu, aby nedošlo k jeho poškození. Je nutné odstranit všechny větve, které rostou do koruny nebo ty, které si brání v růstu.

Rada odborníka

Aby se zabránilo prasknutí těžkých větví při jejich řezání – mohly by také poškodit strom – uřízněte je z vnějšku směrem k trupu.