Snadné sekání vysoké trávy

Život v zahradě
Srp pomůže tam, kam se se sekačkou nedostanete.

Divoké zahrady

Když se zahrádkáři snaží zkultivovat pozemky, které byly po nějakou dobu opomíjeny, musí se často vypořádat s vysokou trávou. Většinou je tráva pro sekačky příliš vysoká a zahradní traktory jsou zase příliš objemné. V této situaci se ukazuje, že nejlepším partnerem je obyčejný srp.

Práce na svazích

U sekaček na trávu se často setkáváme s jejich omezením na strmých svazích a tráva si prostě roste dál. V tomto případě je srp obzvláště vhodným řešením. Vzhledem k tomu, že není závislý na elektřině, je spolehlivou podporu v mnoha oblastech.

Rada odborníka

Sekání trávy srpem vyžaduje praxi. Pro dosažení nejlepších výsledků uvolněte tělo, abyste dosáhli co největší hybnosti při práci. Obecně platí, že práce se srpem vyžaduje zvýšenou opatrnost a je třeba zachovat bezpečnou vzdálenost od ostatních.