Příprava půdy pro zdravé záhony

Život v zahradě
Správná příprava záhonků a jejich obdělávání je základem svěžích zelených oáz a voňavých květů.

Vyčistěte záhonky

Aby bylo možné začít s výsevem semen a rostlin na čistém a dobře obdělaném záhonu, odstraňte z něj všechny plevele a zbytky rostlin. Zbytky rostlin použijte jako humus nebo je dejte na kompost.

Připravte půdu

Pro správnou přípravu záhonu je důležitá analýza půdy. Za tímto účelem zmáčkněte v dlani trochu zeminy. V případě, že půda zůstane sypká, znamená to, že máte písčitou půdu. Pokud se, na druhé straně, vytvoří lepkavá hmota, jedná se jílovitou půdu. Za nejlepší zahradní půdu je považována kombinace obou druhů. Přitom jednoduše smíchejte písčitou půdu se zralým kompostem a pár lopatami jílovité půdy a jílovitou půdu se zralým kompostem a několika kolečky písčité půdy.

Rada odborníka

Po přípravě a kultivaci půdy vždy záhonek vyrovnejte, aby se zabránilo tvorbě kaluží na povrchu.