18321-20-L-002

Pobavme se o kvalitě...

Život v zahradě
Rozhovor s Reinerem Häufelem, manažerem kontroly kvality ve firmě GARDENA
Takže, pane Häufele, vy zodpovídáte v GARDENĚ za kvalitu?

Nejen já. V naší společnosti je v podstatě každý zodpovědný za kvalitu našich výrobků a procesů. Naším úkolem je zajistit, aby po dokončení plánování a výroby byly našim zákazníkům dodávány vysoce kvalitní výrobky, které splňují jejich očekávání. To vyžaduje soustavné vyhodnocování definovaných norem kvality od fáze vývoje po sériovou výrobu a monitorování míry, v jaké jsou tyto normy sledovány.

Co myslíte pojmem definované normy kvality?

Nejprve je třeba říct, že každý výrobek je jiný. Sekačka na trávu musí vykonávat zcela jiné úkony, než kultivátor či nůžky na větve. Stejně tak normy kvality pro určité funkce výrobku jsou různé. Při tvorbě výrobku musíme ve spolupráci s marketingovým oddělením tyto normy definovat, aby je naši vývojáři mohli aplikovat. Stanovíme například, jakým testovacím podmínkám musí být zahradnické nůžky vystaveny v řadě ověřovacích kontrol, aby následně v rukou zákazníka vydržely po celou deklarovanou dobu životnosti.

Jak se dá tohle zkontrolovat?

Tuto otázku jsme si kladli při vývoji testovacích programů pro každý produkt v naší laboratoři kontroly kvality v Ulmu. Chceme rychlé výsledky odrážející reálné použití, abychom mohli zhodnotit kvalitu. Nemůžeme prostě čekat, až výrobek dosáhne konce své deklarované životnosti přirozenou cestou. Následně pracujeme se standardními testy, kde můžeme na základě naší dlouholeté zkušenosti a porovnání s praktikami zákazníků v reálném životě simulovat chování výrobku v typických podmínkách za nejkratší možnou dobu.
Jak to funguje v praxi?

Pro naše testy vyvíjíme a stavíme stroje a zařízení, v nichž mohou být naše výrobky používány a do značné míry automaticky procházet testy po nastavitelnou dobu a v určitém počtu opakování. Nůžky na větve například stříhají dřevěné tyče různých průměrů a stupňů vysušení. Tyče jsou navíc vyrobeny z různých druhů dřev. Nebo vozík s hadicí. Ten jezdí celé hodiny po dopravním pásu s příčnými vzpěrami, které tvoří skutečně hrbolatý úsek. Ty vozíky necháváme také opakovaně padat na zem z výšky jednoho metru nebo je vystavujeme zátěžovému testu na schodech.

Proč to děláte?

Mnozí uživatelé musí dostat vozík s hadicí ze sklepa po schodech nahoru a pak znovu zpátky dolů. Je-li hadice plná vody, vozík je přiměřeně těžký. A uživatelé ne vždy zacházejí s vozíkem zrovna v rukavičkách. Proto se snažíme nasimulovat ty nejnáročnější požadavky na dané zařízení.

Musí výrobek skutečně vydržet cokoli?

No, všechno ne! Ale každý, kdo si koupí nějaký výrobek značky GARDENA, za něj obvykle zaplatí značnou částku, a proto má oprávněně určitá očekávání. Má právo očekávat, že bude výrobek odolný a přesto vždy pracovat efektivně, i po delší dobu životnosti. Proto se vyplatí kupovat značkové zboží, spíše než levnější výrobky. Jedině tak si zajistíte dlouhodobou spokojenost.

A můžete to zaručit?

Přesně to je naše práce. Během vývoje výrobků poskytujeme rady a provádíme testy, testujeme a definujeme normy kvality pro nakupované součásti, jako například konektory a kabely, a během sériové výroby soustavně provádíme namátkové kontroly. Pokud něco není v pořádku, okamžitě spustíme poplach a je-li to nutné, i zastavíme dodávku.

Takže jste kvalitou produktů GARDENA ohromen?

Ano, naprosto. A protože jsme o kvalitě našich výrobků přesvědčeni, nabízíme například na mechanické nůžky a na sadu GARDENA combisystem 25letou záruku. Myslím, že to by mělo zapůsobit i na naše zákazníky.