Odstraňování plevelů přirozeným způsobem

Život v zahradě
Sotva který vlastník zahrady má rád na své zahradě plevel. I když vám ale plevel dělá opravdu problémy, není třeba hned sahat po chemických herbicidech. Plevely lze eliminovat i mírnějším způsobem. To zaručí, že neublížíte živočichům ani nepoškodíte prostředí. Přikládáte-li velký význam tomu, aby zahrada byla v harmonii s přírodou, měli byste se vyvarovat používání chemických prostředků. Použití takových prostředků je každopádně už zakázáno na dlážděných nebo nepropustných površích, jako je např. příjezd ke garáži, protože by škodlivé látky mohly proniknout do spodních vod.
Pampelišky, kopřivy atd. jsou často v zahradách nevítanými hosty, protože by mohly soupeřit s okrasnými rostlinami o živiny, světlo a vodu. Jsou skutečnými mistry v přežití, protože se umí skvěle přizpůsobit daným podmínkám ve svém prostředí. Často je mnohem snadnější předcházet výskytu plevelů, pokud víte, jaký typ půdy preferují. Kopřivy žahavky například mají rády půdu s obsahem dusíku a bohatou na živiny, blatouchy a pryskyřníky dávají přednost půdě s kalužemi stojaté vody a pýr plazivý prospívá obzvlášť dobře v udusané půdě.

Obecně se rozlišují plevely na základě jejich způsobu rozmnožování, na oddenkové a semenné plevely. Abyste mohli plevely dlouhodobě efektivně regulovat, měli byste vědět, který plevel patří ke kterému typu.
EM-Sommer-104-32cm

Semenné plevely:

Semenné plevely zpravidla kvetou v létě. Vytvoří při tom tolik semen, že se jim může v zemi dařit po několik dalších let. Mohou se v důsledku okopávání dostat na povrch a znovu vzklíčit. Sekání semenných plevelů v době květu podporuje jejich další silný růst, takže zahrádkáři, kteří to dělají, dosáhnou pravého opaku toho, co původně chtěli. Před setím či sázením na jaře je lepší 2-3 týdny počkat. Můžete pak odstranit mnoho plevelů, které do té doby vyklíčily. Stačí na půdě zapracovat ručním kultivátorem a vytahat vše, co tam nechcete mít. Pokud plevel ještě nerozkvetl, dá se použít do kompostu a být tak dokonce užitečný. Typické příklady semenných plevelů: Kokoška pastuší tobolka, ptačinec, merlík bílý a jitrocel kopinatý.

Oddenkové plevely:

Oddenkové plevely se šíří primárně pod zemí prostřednictvím kořenů a jen v menším měřítku pomocí semen. Pokud na místě po odstranění plevelu zanecháte i jen malý kousek jeho kořenu, plevel se brzy objeví znovu. Na rozdíl od semenných plevelů by se oddenkové plevely neměly dávat na kompost, protože není žádná jistota, že části kořenů budou během procesu kompostování usmrceny. Typické příklady oddenkových plevelů: Dočasné trávy, pampelišky a ten otravný pýr plazivý.

Abyste se nemuseli uchýlit k chemickým herbicidům, doporučujeme použít staré osvědčené metody, jako je vytrhávání, mulčování nebo použití některé tepelné techniky. Vytrhávání plevele ručně není vždy praktické, zejména je-li ho hodně. Plevely, které mají zprvu mělké kořeny, lze odstranit snadno. V souladu se základním pravidlem, kde je tma, tam nic neroste, je mulčování dobrý způsob hubení plevelu. Je-li půda zakrytá, plevely se nemohou účinně rozvinout. Účinný způsob ničení plevelů je také pálení. Je obzvlášť účelné na místech, která nelze okopávat. Měli by se však o to pokoušet jen zkušení zahradníci, protože to může zničit půdní organismy. Žár trvá jen pár sekund, ale zcela vyhubí plevel během pouhých pár dní.

Pamatujte, že ne každý plevel je vždy škodlivý. Mezi plevely patří i tzv. průkopnické rostliny, jako třeba pampelišky a pcháč oset. Jejich silné kořeny provzdušňují půdu a shromažďují živiny z hlubších vrstev půdy, a tím umožňují jiným rostlinám později žít na stejném místě. Mnohé plevely jsou také důležitým zdrojem potravy pro užitečný hmyz a užitečné ptáky. Měli byste proto vždy pečlivě uvážit, zda a kde konkrétně je plevel skutečně problém, abyste mohli podniknout cílené kroky na správných místech.