03241-20-L-015-42cm

Odklízení sněhu - pravidla pro majitele domů

Život v zahradě
V případě sněžení existuje několik věcí, kterých si musí být majitelé domů vědomi. Nejdůležitější body jsou podrobně popsány níže.

Povinné odklízení sněhu pro všechny

Jakmile napadne sníh, jsou majitelé domů povinni jej odklidit. Nicméně, pokud je to uvedeno v nájemní smlouvě, může tuto činnost pronajímatel postoupit nájemci. Odklízení sněhu musí zajistit dokonce i pracující lidé a senioři, ačkoliv si mohou zaplatit někoho jiného, který to udělá za ně.

Kdy se musí sníh odklízet?

Obecně platí, že chodníky musí být uklizeny na šířku 80 až 120 cm v době mezi 6:30 hod a 20:00 hod. V případě hustého sněžení musí z nich být sníh odklízen několikrát denně. Pokud kolemjdoucí spadne na neodklizeném chodníku po 20:00 hod, je za to odpovědný sám, pokud není možné prokázat, že obyvatelé nesplnily řádně svou povinnost odstranit sníh v předepsaném čase.

Rada odborníka

Použití posypové soli může vést k poškození rostlin nacházejících se blízkosti, rovněž má sůl dlouhodobý účinek na půdu. Proto je lepší na kluzké povrchy používat písek nebo piliny.