Krmení ptáků je snadné

Život v zahradě
Jakmile se ochladí, najdete je v každém hobby-marketu - tukové koule pro krmení ptáků, především pro sýkorky. Ale nemusíte vždy spoléhat pouze na průmyslově vyráběné krmení. Pokud budete dodržovat určitá pravidla, je docela snadné vyrobit si krmení pro ptáky doma. Je to nejen zábavné, ale vhodné i pro ty nejmenší.

What is important for feeding?

Co je důležité vědět?
Na samém začátku je důležité naučit se, kde jsou potravní teritoria a kam má být krmení pro ptáky dodáváno. Jinak by potravu ptáčci nemuseli v případě nouze dostatečně rychle najít - například v období mrazů nebo sněhové pokrývky. Nikdy nekrmte ptáky solenou nebo zkaženou potravou nebo chlebem. Mohlo by jim to způsobit zažívací problémy nebo dokonce smrt.

Co je považováno za optimální základ krmení?
Pokud používáte oblíbená ptačí krmítka, je zásadní pravidelný úklid a suché skladování krmiv. Usazeniny nebo kontaminovaná potrava by mohly obsahovat nebezpečné bakterie.

Tukové kuličky by nikdy neměly chybět v žádném krmení. Ideální potravou pro sýkorky jsou ořechy nebo na tuky bohatá potrava. Pokud najděte dobré místo s pevnou větví, vaši nabídku využijí také vrabci a jiní ptáci.

Krmicí trubice nebo zásobníky zajišťují nejvyšší možnou hygienu. Potrava je chráněna před vlhkostí a jinými nečistotami, neboť dolů klouže pouze malé množství. A k bidýlku na okraji zásobníku se mohou dokonce dostat i nešplhaví ptáci.

Jak si mohu vyrobit tukové koule sám?
Nejpopulárnější je tzv. na tuk bohatá potrava. Tato nejvíce vyhovuje vysokým energetickým požadavkům ptáků v zimě. Pro přípravu krmítka budete potřebovat:
-1 středně velký květináč s dírou na dně
-1 provaz
-100 g rostlinného tuku
-100-150 g směsi semínek (slunečnicová semena, obilné vločky, obilné lupínky, nesolené ořechy ...)
Příprava:
Dejte rostlinný tuk do hrnce a nechte jej rozpustit. Tuk přitom nesmí vařit. Do rozpuštěného tuku přidejte směs semínek a poté nechte směs vychladnout. Mezitím protáhněte provaz otvorem ve dně květináče a bezpečně jej upevněte. Naplňte vlažnou směs do květináče a nechte ji ztuhnout. Nakonec pověste květináč na větev tak, aby se ptáčci mohli pohodlně krmit.
EM-Winter-025-36cm

The optimal feeding ground - tidy and dry

If you go for the common and beloved bird house, regular cleaning and dry storage of feed is essential. Soaked or dirt-contaminated food can contain dangerous germs.

Fat balls should never lack at any feeding ground. If filled with nuts or fat rich food, they are representing the ideal food for titmice. Look for a good spot with a firm branch for your lining bell, sparrows and peckers can then also use this offer.

Feeding tubes or silos ensure the highest possible hygiene. The food is protected from wetness and other contaminants as only small amounts can slide down. And even non climbers can get to the perch at the edge of the feeding tub.

How can I make fat balls myself?

Most popular is the so called fat-rich food. This covers best the high energy requirements of birds in winter. For the preparation of a feed bell you need:
-1 medium-sized pot with a hole in the ground
-1 piece cord
-100 gram vegetable fat
-100-150 gram Seed mix (sunflower seeds, cereal flakes, cereal chips, unsalted nuts…)

Preparation:
Put the vegetable fat in a saucepan and let it melt. Make sure that it does not boil. Add your individual seed mix to the melted fat. Allow the mixture to cool down. In the meantime, you can pull the cord through the hole in the bottom of the pot and tie it securely. Fill the lukewarm mixture into the pot and allow it to set. Afterwards, attach the pot to a branch so that the birds can start picking the food.

Image Bird: © Robin Boberski - Fotolia.com