Kapradiny: tyto pravěké rostliny dodají každé zahradě určité kouzlo

Život v zahradě
Ve středověku byly kapradiny vysazovány na zahradách s bylinami, aby zažehnaly zlé duchy. Dnes propůjčují tyto zelené vějíře zahradám své kouzlo a šokují nás svou neuvěřitelnou rozmanitostí.

Svět záhad a mýtů

Protože se kapradiny množí neobvyklým způsobem, odjakživa podněcují představivost pozorovatelů. Velice záhy se staly známé jako léčivé rostliny s kouzelným chováním. Dokonce až do poloviny 19. století se to jen hemžilo všemožnými teoriemi o těchto mytických pravěkých rostlinách, které se umí množit bez květů a hlavně bez vytváření semen. Až moderní technologie nadzdvihly víko tajemství, které kapradiny udržely přes 350 miliónů let. Lipský botanik Wilhelm Hofmeister odhalil pomocí silného mikroskopu nepatrné hnědé pecičky, které se ukázaly být odpovědnými za dříve tajemstvím obestřené množení těchto rostlin. Místo semen používají výtrusy, jež utvoří nenápadný prokel (prothallus) se samčími a samičími orgány. Mají-li výtrusy dostatek vláhy, je zahájena inseminace a může vyrůst nová kapradina. Jen dodejme, že předkové kapradin, což byly rostliny velikosti stromů uprostřed nesmírně rozsáhlých pralesů, se staly (spolu s jinými rostlinami) základem našich uhelných ložisek. Dnešní kapradiny, kterých na celém světě existuje až 12 000 odrůd a z nich asi 200 se vyskytuje ve střední Evropě, představují jen skromný zbytek všech těch odrůd, jež kdysi existovaly.
Farn

Tajuplné a delikátní

Kapradiny vyrůstají do tvaru vějíře a často mají i listy ve tvaru vějíře s několika pery. V zahradách jsou atraktivní, mají uklidňující účinek a vytvářejí tajuplnou atmosféru mezi bylinami, které mají rády stín, jako třeba udatna lesní, srdcovka a oměje. Tyto typické obyvatelky lesů jsou často chybně odsouzeny živořit ve stínu v odlehlých koutech zahrad. A to i přesto, že jsou dekorativní, rozmanité, a někdy se pochlubí až překvapující škálou barev. Zatímco vějíře kapradě rezavé jsou zlatohnědé a pokryté srstí, pěkná podezřeň královská o sobě dává vědět rezavě hnědými vějíři s výtrusy, které jsou podobné květenství klasu. Když zkombinujete bambus, diviznu nebo dlužichu s nějakými atraktivními kapradinami, získáte vzdušnou a lehkou kombinaci, která dá i té nejnudnější zahradě pohádkovou atmosféru.