Dobrá půda: základ pro zdravé rostliny

Život v zahradě
Rostliny potřebují půdu. A ne jenom k tomu, aby se měly kořeny v čem uchytit. Kvalita půdy je pro bohaté květy a zdárný růst rostlin velmi důležitá.

Základní informace o kvalitě půdy

Stačí se jen podívat na rostliny na vaší zahradě a uvidíte, zda rostou v úrodné kypré půdě, nebo jen obtížně hledají dostatečné množství vláhy a živin. Aby mohly rostliny kvést a klíčit, musí se jim dostávat patřičného množství minerálů, vzduchu, vody a organických látek. Například písčitá půda je lehká, dobře propouští vodu a snadno se s ní pracuje, ale neuchovává žádné živiny. Jílovitá půda je naopak těžká, hroudovitá, udusaná, špatně vsakuje vodu a za suchého počasí ztvrdne jako beton. Tak co je tedy pro zdravý růst správné? Ideální půda v sobě spojuje výhody písčité a hlinité půdy, protože zadržuje vodu a živiny s velkým podílem humusu, propouští kyslík a snadno se kypří. Kvalitu půdy na vaší zahradě můžete snadno zjistit pomocí prstového testu: stačí půdu navlhčit a třít ji mezi prsty. Pokud zemina prsty propadne, jedná se o písčitou půdu. Pokud ji lze uhníst do tvaru klobásy, která je však měkká a drobivá, jedná se o písčitohlinitou půdu. Hlinitá půda vytvoří pevnou šišku. Zda je půda na zahradě kyselá, nebo zásaditá, nejlépe zjistíte provedením testu pH půdy.

Dobrá půda obsahuje žížaly

Kouzelným lékem pro zlepšení kvality jakékoli půdy na zahradě je humus. Například přidáním humusu z kůry do těžké, hlinité zahradní půdy zlepšíte její provzdušnění. Nejhorlivější a nejspolehlivější výrobci humusu jsou však nesčetné mikroorganismy, které se v půdě hojně vyskytují a vykonávají zde hodně těžké práce. Jeden gram zeminy bohaté na humus obsahuje více než miliardu nepatrných půdních organismů. Kypří půdu svým pohybem a přeměňují organickou hmotu na cenný humus. Nejvýznamnějším z půdních organismů je dešťovka. Takže, pokud jsou ve vaší půdě žížaly a červi, tím lépe. Velké množství žížal je spolehlivým indikátorem dobré kvality půdy.