Čas sklizně = čas konzervování

Život v zahradě
Bylinky a zeleninu lze konzervovat rychle a snadno. Ale i zde je důležitá příprava. Pokud mají být pochoutky zachovány po dlouhou dobu, musí být sklenice naprosto čisté. Důkladně umyjte jednotlivé sklenice a vysterilizujte je ve vroucí vodě. Poté nechte okapat dosucha, ale neotírejte je utěrkou, protože by ve sklenici mohly ulpět vlákna nebo mastnota. Vyvařte těsnicí gumičky a víčka ve vodě s trochou octa, opláchněte je čistou vodou a nechte oschnout. Ujistěte se, že hrana při plnění sklenice zůstane čistá. Proto doporučujeme používat trychtýř.
Jakmile budete připraveni, budete se muset pouze rozhodnout, který způsob konzervování chcete použít, abyste si mohli vychutnat kousek léta i v zimě.

Klasické metody v kostce

Zavařování do sklenic: Za prvé: produkt, který má být konzervován, se umístí do sklenic, které se uzavřou víkem. Aby se zabily bakterie, ohřejí se sklenice na teplotu 100 ° C. Zahříváním se zvětšuje jejich obsah. Po ochlazení nádob ve vodní lázni se jejich obsah zmenší a vytvoří se vakuum. Těsnění zajišťuje vzduchotěsnost sklenic. Zavařeniny je pak možné skladovat přibližně dva roky. 

Nakládání: pro skladování ovoce, bylinek atd. se používají různé metody. Pouze sušené bylinky, česnek nebo rajčata jsou obvykle nakládány do oleje. Zelenina se může dvakrát zalít vroucí octovou vodou nebo vařit v octě. Ovoce je nakládané do alkoholu, např. do rumu nebo ovocné pálenky. Cukr podporuje účinek zachování alkoholu. 

Vaření: Metoda horké náplně - ovoce se vaří v cukerném roztoku a sklenice se plní ještě horkým ovocem. Sklenice se musí naplnit nejprve do poloviny proto, aby si postupně zvykaly na teplotu. Později se nádoby naplní do 2 cm pod horní okraj a otočí se vzhůru nohama na dobu pěti minut. Nezapomeňte na to, že šroubovací víčka by se měla předem vyčistit pomocí alkoholu.
 
Sušení: sušení lze provádět dvěma způsoby – buď sušení na vzduchu nebo v troubě. 

Sušení na vzduchu: ovoce a zelenina se nakrájí na určitý rozměr a navlečou se na šňůrku. Suší se po dobu jednoho nebo více týdnů v závislosti na obsahu vody. 

Sušení v troubě: tato metoda je rychlejší a hygieničtější. Ovoce a zelenina se umístí na plech a suší se tři až šest hodin při průměrné teplotě 30 ° až 40 ° Celsia. Je důležité, abyste ovoce každou hodinu otočili. Nedoporučujeme ovšem sušení ovoce a zeleniny v mikrovlnné troubě. 

Tip: chcete-li zjistit, zda je ovoce a zelenina dostatečně suchá, vložte několik kousků do plastového sáčku a zavřete jej. Pokud v sáčku dojde ke kondenzaci, je nutné další sušení. 

Při výrobě marmelády nemusíte vůbec použít krystalový cukr. S ním je ovšem zavařování nebo výroba marmelád snadnější.

Zavařování pomocí cukru: protože cukr má hrubou krystalickou strukturu, vytváří při výrobě džemů a zavařenin malou pěnu. Tvoří se méně bublin a džem/zavařenina je hladší. 

Želírovací cukr: je vyroben z cukru a pektinu, je ideální pro velmi zralé a měkké plody, které by jinak samy tuhly velmi špatně. Nicméně, při použití želírovacího cukru se ovoce nesmí vařit déle než osm minut, jinak ještě více změkne a již neztuhne. 

Význam směsi
Pro zajištění konzervačního účinku použijte na jeden kilogram ovoce jeden kilogram cukru.

Jak vyrobit vynikající marmeládu
• 1 kg bobulovitého ovoce (černý rybíz, brusinky, ostružiny nebo maliny)

• 1 kg želírovacího cukru

Ovoce opláchněte, osušte, vložte do nádoby a rozmačkejte. Přidejte želírovací cukr a povařte po dobu 4 minut. Během vaření směs míchejte. Touto horkou směsí naplňte čisté, vysterilované sklenice, pevně je uzavřete a postavte na víčko na 5 minut.

Přejeme vám hodně zábavy při sběru a konzervování vašeho ovoce!

Classic methods at a glance

Bottling: First, the product to be preserved is placed in jars and the lids are placed on loosely. To kill the bacteria, the jars are then heated to around 100° Celsius. The heating also makes their content expand. When the jars are then cooled again in a water bath, the content shrinks again, creating a vacuum. This seals the jars so that they are air-tight. The food can then be stored for around two years.

Pickling: Various methods are used to store fruits, herbs etc. for longer periods of time. Only dried herbs, garlic or tomatoes are usually stored in oil. Vegetables can be covered with boiling vinegar twice or cooked in vinegar. Fruit is pickled in alcohol, e.g. rum or fruit brandy. The preserving effect of alcohol is supported by sugar.

Boiling: The hot filling method is recommended for boiling. The fruit is cooked in a sugar solution and the jars are filled when the fruit is still hot. The jars should initially only be filled halfway so that they adjust to the temperature gradually. Later, the jars are then filled to 2 cm below the top and turned upside down for five minutes. Please note that screw-top lids should be sterilised with alcohol first.

Drying: Drying can be achieved in different ways - either in the open air or in an oven.

Air drying: The fruit and vegetables are cut to size and threaded onto strings. They are then dried for one or more weeks depending on their water content.

Oven drying: This method is quicker and more hygienic. The fruit and vegetables are placed on a baking tray and dried for three to six hours at an average temperature of 30° to 40° Celsius. It is important to turn the items being dried every hour. We do not recommend drying produce in the microwave however.

Tip: To determine whether the fruit and vegetables are dry enough, place some in a plastic bag and close it. If condensation forms in the bag, the produce requires further drying.
When making jam, any crystallised sugar can be used. But it is easier if you use preserving or jam sugar.

Preserving sugar: Because it has a coarse crystal structure, preserving sugar only produces a little foam when used to make jams and preserves. This creates fewer bubbles and the jam/preserve is smoother.

Gelling sugar: Made up of sugar and pectin, this is ideally suited to very mature and soft fruits which solidify very poorly on their own. However, when you use gelling sugar the fruit must not be cooked for more than eight minutes as otherwise it becomes very soft and will not solidify after all.

The importance of the mixture

Use one kilo of sugar to one kilo of fruit to ensure a preserving effect.

How to make delicious jam
• 1 kg berries (blackcurrants, cranberries, blackberries, or raspberries)
• 1 kg gelling sugar

Wash the fruit and allow to dry, place into a pot and push down a little. Add the gelling sugar and boil for four minutes. Stir regularly whilst cooking. Fill clean, sterilised jars with the hot jam, close them tightly and turn them upside down for five minutes.

We hope you have a lot of fun harvesting and preserving your produce!