A GARDENA sprinkler in action

Instalace a údržba zavlažovacích systémů

Jak nainstalovat a udržovat GARDENA Sprinklersystem

Máte doma GARDENA Sprinklersystem a potřebujete ho nainstalovat? Nebo přemýšlíte, jak jej co nejlépe udržovat? Naše video s návodem a sbírka tipů a triků jsou tu pro vás.

Instalace systému

Než se budete moci posadit a relaxovat, zatímco se bude zavlažovat automaticky, musíte ještě udělat pár věcí. Nabízíme vám několik kroků, které vám umožní profesionálně nainstalovat váš zavlažovací systém.*

Illustration: GARDENA Sprinklersystem Installation Step 1

Krok 1

Položte všechny díly na trávník podle vašeho plánu. Začněte vždy na začátku vašeho zavlažovacího systému. 

Tip: rozmotejte pokládací trubku hodinu nebo dvě předem a položte jí na sluníčko - díky tomu se trubka narovná.

Illustration: GARDENA Sprinkler System Installation Step 2

Krok 2

Uřízněte trubky na příslušnou délku podle plánu. Zkontrolujte, zda se do trubek nedostala zemina. Pokud je to zapotřebí, začištěte otřepy, případně odstraňte nečistoty z konců trubek.

Illustration: GARDENA Sprinkler System Installation Step 3

Krok 3

Nyní propojte všechny prvky. Zasuňte trubku cca 6 cm do spojky přes O-kroužek, čím vytvoříte vodotěsné spojení.

Pozor: těsnicí kroužek se nachází ve vzdálenosti cca 4 cm. Na tomto místě je nutné zatlačit trubku ještě dál do otvoru. 

Illustration: GARDENA Sprinkler System Installation Step 4

Krok 4

Teď nastavte směr postřiku, sektory a dosah zadešťovače. Použijte přitom šroubovák a pootočte horním šroubem. Umožní vám to regulovat dosah postřiku.

Illustration: GARDENA Sprinkler System Installation Step 5

Krok 5

Důležité! Nyní zkontrolujte, zda je váš zavlažovací systém vodotěsný. 

Tento test proveďte ještě předtím, než systém položíte do země. Pokud je zavlažovací systém vodotěsný, pokračujte bodem F. Pokud není, zkontrolujte, zda jsou trubky zasunuty do spojek až nadoraz.

Illustration: GARDENA Sprinkler System Installation Step 6

Krok 6

Pomocí rýče vykopejte rýhu ve tvaru písmene "v" hlubokou asi 25 cm. Při této práci nejdříve opatrně odstraňte travní drny, teprve pak vykopejte rýhu. Z výkopu odstraňte všechny kameny.

Tip: Před prováděním výkopu trávník zalejte. Usnadní vám to práci.

Illustration: GARDENA Sprinkler System Installation Step 7

Krok 7

Položte rozvodné trubky se zadešťovači a spojkami do výkopu. Všechny zadešťovače, připojovací krabice a vodní zásuvky musí být nainstalovány tak, aby byly zarovnány s terénem. Hlava zadešťovače včetně zapuštěného úchopu by měla být nad zemí z důvodu pravidelného čištění.

Illustration: GARDENA Sprinkler System Installation Step 8

Krok 8

Odvodňovací ventily se instalují na nejnižším místě v systému. Na svazích nesmí výškový rozdíl mezi odvodňovacími ventily překročit hodnotu 2 m. Pokud je to nutné, instalujte na svazích několik odvodňovacích ventilů. Pro lepší drenáž a také ochranu odvodňovacího ventilu vytvořte kolem něj štěrkové lože (z vymývaného hrubého štěrku cca 20 × 20 × 20 cm). Před montáží odvodňovacích ventilů zavlažovací systém propláchněte, abyste odstranili veškeré nečistoty, které mohly do systému vniknout během instalace. Odvodňovací ventily se po ukončení zavlažování otevřou, jakmile tlak vody klesne pod hodnotu 0,2 baru, a tím se voda z vedení vypustí.

Illustration: GARDENA Sprinkler System Installation Step 9

Krok 9

Teď zaházejte výkopy zeminou, nahoru položte travní drny a pořádně je ušlapejte. Srůstání proběhne rychleji, když předtím zeminu i travní drny zavlažíte. Po dvou až třech týdnech všechno zaroste, takže vůbec nepoznáte, kudy systém vede.

Tipy & triky pro údržbu

Zde najdete tipy, které vám pomohou prodloužit životnost vašeho systému.

max. 6 bar

Velký tlak vody

Zadešťovače a trubky jsou schváleny pro provozní tlak do 6 barů. Pokud je tlak vody vyšší, musí být namontován redukční přístroj. V případě dotazů týkajících se správného připojení na domácí vodovodní síť kontaktujte vašeho místního instalatéra. 

GARDENA Sprinklersystem central filter

Centrální filtr

Pokud je voda do zavlažovacího systému přiváděna pomocí čerpadla, může do potrubního systému vniknout písek a způsobit nesprávnou funkci zadešťovačů. Proto, když používáte čerpadlo, nikdy nezapomeňte na centrální filtr.

GARDENA sprinklersystem pipes and adapter pieces

Změna trubek z 19 mm nebo 32 mm na 25 mm

Nainstalovali jste si GARDENA Sprinklersystem před rokem 2005 a nyní byste si jej chtěli rozšířit nebo upravit? Pro změnu trubek z 19 mm na 25 mm použijte adaptér č.v. 1513 v kombinaci se spojkou 25 mm × 1" vnější závit č.v. 2763. Pro změnu trubek z 32 mm na 25 mm použijte redukční adaptér č.v. 2777.

Frost proof seal

Ochrana před mrazem

Před příchodem prvního mrazu odpojte váš zavlažovací systém od zásobovacího vodovodního vedení. U jednotlivých výrobků dodržujte pokyny ohledně ochrany před mrazem.

GARDENA sprinklersystem tap, connecting point and adapter piece

Spojení trvale odolné vůči tlaku

Pro zaručení trvalé tlakově stálého spojení propojte vodovodní kohoutek a připojovací krabici (č.v. 2722) pomocí hadice 3/4" a dvou kusů adaptéru (č.v. 1513).

A screwdriver, spades and secateurs.

Nejčastěji používáné nástroje

Nůžky pro ustřižení trubek, šroubovák (plochý nebo s hlavou Phillips) pro nastavení zadešťovačů, rýč pro vytvoření výkopu pro trubky.

Technical illustration of combining V3 valve box with V1 valve box

Kombinace boxu na ventily V3 s boxem na ventil V1

Box na ventily V3 je připojen na přívod vody. Také jej můžete kombinovat s boxem na ventil V1. Za tímto účelem vytvořte odbočku na připojovacím potrubí a propojte jej s boxem V1.

Tip: Pokud chcete instalovat více boxů na ventily vedle sebe, doporučujeme vám přišroubovat boxy na dřevěnou desku, čímž je zafixujete na místě.

Technical illustration of combining V3 and V3 valve box

Kombinace boxu na ventily V3 a boxu na ventily V3

Boxy na ventily V3 lze vzájemně velmi snadno kombinovat, montovat nebo demontovat. Umožňuje to teleskopické šroubové spojení.

Podívejte se, jak nainstalovat box na ventily a jak nainstalovat zavlažovací ventil.

* Pokud si budete instalovat váš systém sami, vemte, prosím, na vědomí, že nemůžeme převzít odpovědnost za jakékoliv náklady a škody, které by v důsledku toho mohly nastat.