EM-Teich-021-20cm

Ren glede med hagedam

Garden Life
En pen, velholdt dam har sin sjarm hele året. Det krever imidlertid regelmessig arbeid.
Om dyr og planter trives i dette miljøet, avhenger først og fremst av vannkvaliteten, og den påvirkes av forskjellige faktorer som solskinn, regn og vekster. Selv om alle miljøer har en viss evne til å rengjøre seg selv, kan vannet begynne å stagnere hvis betingelsene ikke er riktige.

Det nye og velutstyrte damapoteket fra GARDENA gir hobbygartneren alt som trengs til en sunn dam. Vital-produktene brukes som forebyggende tiltak, mens Activ-produktene har en utbedrende effekt.

Syrenivå, nitrat-nitritt-innhold og pH-nivå er avgjørende for vannkvaliteten. Hvis disse verdiene er riktige, fungerer de selvrensende mekanismene og den økologiske sirkulasjonen som de skal. Det er grunn nok til å legge det dyrebare vannet under mikroskopet - spesielt om våren. Spesifikk informasjon om vannets tilstand kan innhentes raskt og enkelt med den praktiske GARDENA Pond Water Test. For å hindre at problemer oppstår i utgangspunktet, skaper for eksempel GARDENA Pond Fit perfekte livsforhold for fauna og flora på kortest mulig tid. Det regulerer og stabiliserer pH-verdien, øker karbonathardheten og aktiverer det biologiske habitatets selvrensende evne.

Hvis dammen lider av akutt mangel på luft, kan GARDENA Acid Plus regulere syreinnholdet i vannet, og dermed fremme den sunne nedbrytningen av avfallsprodukter uten at det dannes giftige biogasser. Ett problem som rammer mange dammer er akutt algevekst. Dette skyldes at fosfatinnholdet er for høyt. Alt organisk materiale, som blader, pollen, døde vannplanter osv. inneholder fosfater som slippes ut under nedbrytingen av mikroorganismer. Før og etter vinteren er de beste tidspunktene for å bruke GARDENA Phosphate Minus til å motvirke algevekst og fremvekst av damslam, på forhånd eller som utbedrende behandling.
07500-20-L-001-23cm