En person som holder litt jord med en frøplante

Bærekraft og engasjement

Bringer mennesker og natur tettere sammen

Vi føler alle konsekvensene som klimaendringene bringer til vårt daglige liv og innser at vår oppførsel har innvirkning på miljøet. Bærekraft står sentralt i vår strategi, rett og slett fordi hagearbeid handler om naturen. Som det ledende hagemerket er det vårt ansvar å handle bevisst. Sammen med våre forbrukere, kunder og samfunnet må vi øke ambisjonene og handle raskere som svar på trusselen planeten vår står overfor. Vi kan bare lykkes sammen. Som et selskap i Husqvarna-gruppen er GARDENA involvert i det konsernomfattende bærekraftsprogrammet "Sustainovate", som kombinerer begrepene "bærekraft" og "innovasjon". Den strategiske tilnærmingen til dette programmet er å fremme innovasjoner som bringer mennesker og natur nærmere hverandre.

SDGs

I tråd med FNs bærekraftsmål

Gjennom vårt engasjement støtter vi et bredt spekter av FNs bærekraftsmål, som viser en 17-punkts plan for å avslutte ekstrem fattigdom, bekjempe ulikhet og urettferdighet og beskytte planeten frem til 2030. Å nå disse globale målene krever betydelig innsats på alle nivåer i samfunnet, ikke minst i næringslivet, som har en kritisk rolle å spille som endringsagent. I Husqvarna Group ligger våre største bidrag til målene i å redusere de negative konsekvensene av driften, bidra til positive endringer langs verdikjeden og engasjere oss i samfunnet som helhet.

Vårt engasjement for en bedre fremtid

04_01_Globalcompact

FNs Global Compact

FNs Global Compact er en oppfordring til selskaper om å tilpasse sin virksomhet og strategier til universelle prinsipper om menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon, og å iverksette tiltak som fremmer samfunnsmessige mål, som for eksempel bærekraftsmålene.

04_02_Sciencebasedtargets

Vitenskapsbaserte mål

Det vitenskapsbaserte Targets-initiativet hjelper bedrifter med å sette mål i tråd med klimautviklingen. Disse målene tar sikte på å gi selskapene en klart definert vei for å redusere utslippene i tråd med målene i Parisavtalen.

04_03_BusinessA

Business Ambition 1,5 °C

Business Ambition 1,5 °C er et initiativ fra FNs Global Compact. Initiativet oppfordrer selskaper til å gjøre sitt for å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5 °C, noe som igjen krever at de setter vitenskapsbaserte utslippsmål.

04_04_CDP

Carbon disclosure Project

CDP er en ideell organisasjon som driver et globalt rapporteringssystem der investorer, selskaper, byer, stater og regioner kan håndtere miljøpåvirkningen. Systemet har vært i drift i over 20 år.

04_05_CLC

Climate Leadership Coalition

Climate Leadership Coalition er et non-profit klima forretningsnettverk i Europa. Medlemmene streber etter å være blant de ledende på sine respektive felt når det gjelder ambisjoner om å redusere klimaendringene. Den støtter klimaledere ved å dele beste praksis, politiske tilnærminger og strategier og ved å delta i regional og global politikkutvikling.

Sustainovate 2025

Sustainovate – vårt bærekraftsprogram

Dette er Sustainovate  – vår plan for å lede vår bransje i overgangen til en ressurssmart økonomi. Gjennom Sustainovate utfordrer vi oss selv og inspirerer andre til å transformere og er banebrytende løsninger for trinnvis effektivitet og smartere bruk av ressurser.

Sustainovate fanger opp tre muligheter for endring – karbon, sirkulær og mennesker – og tre mål til 2025 som driver måten vi gjør forretninger på. De gir oss muligheter til å støtte overgangen til en lavkarbon energimiks, til å bane vei for måter å levere stor verdi til kundene gjennom sirkulære økonomiløsninger, og til å inspirere og engasjere flere mennesker til å skalere vår positive innvirkning.

06_01_Carbon

Pådriver for overgangen til lavkarbonløsninger

Karbonreduksjon i vår virksomhet og videre, noe som gir vår rettferdige andel i å begrense global temperaturstigning til 1,5 °C i samsvar med Parisavtalen – det globale rammeverket for klimapolitikk.

06_02_Circular

Nytenkning og redesign for en ressurssmart kundeopplevelse

Implementere prinsippene for en sirkulær økonomi i vår organisasjon ved å gjenbruke materialer, redusere avfall og øke resirkulerbarheten for produkter og produktemballasje, samtidig som vi muliggjør effektiv bruk av vann.

06_03_People

Inspirer til handlinger som utgjør en varig forskjell

Vår tilnærming er forankret i å få frem lidenskapen, drivkraften og kreativiteten til våre kunder og team. Vi skalerer opp innvirkningen vår ved å inspirere kundene våre til å velge det mest bærekraftige valget og trigge fantasien deres for forskjellen de kan utgjøre.