gardening dreams

Warranty

Garantibetingelser for GARDENA-produsentens garanti

(Sist oppdatert 31/01/2023)

 

I tillegg til rettighetene beskrevet i disse betingelsene har sluttbrukeren lovbestemte rettigheter i tilfelle defekter. Disse rettighetene kan benyttes kostnadsfritt, og er ikke begrenset av disse betingelsene.

 1. GARDENA Manufacturing GmbH (heretter kalt «GARDENA») gir en garanti for alle nye originale GARDENA-produkter (heretter kalt «produkter»). Garantiperioden for hvert produkt vises på ikonet som er trykket på produktemballasjen eller i produktbeskrivelsen på nett på www.gardena.com. Garantien er gyldig fra tidspunktet for det opprinnelige kjøpet fra forhandleren i henhold til følgende betingelser: om produktet er brukt privat, dvs. ikke brukt kommersielt eller profesjonelt, og defekten beviselig har oppstått innenfor garantiperioden og kravet også fremmes innenfor denne garantiperioden (heretter kalt «garanti»). Datoen på det originale kjøpsbeviset er derfor avgjørende for eventuelle krav. Denne garantien gjelder ikke for produkter som er kjøpt brukt.

 

 1. GARDENA garanterer for sluttbrukeren at produktet ikke har materielle defekter eller behandlingsdefekter, i henhold til følgende betingelser. Normal slitasje på deler og komponenter (slik som V-remmer, løpehjul, lyspærer, luftfiltre, festedeler for kniver, kniver, turbiner, tannremmer, tennplugger), visuelle endringer, slitedeler og forbruksvarer (f.eks. oppladbare batterier) er ekskludert fra garantien.

 

 1. Tjenestene under garantien oppfylles ved at vi tilbyr et fullt funksjonelt erstatningsprodukt eller ved kostnadsfri reparasjon av feil på produktet som sendes til oss. Vi forbeholder oss retten til å velge mellom disse alternativene. Denne tjenesten er underlagt at følgende forholdsregler oppfylles:

 

  1. Produktet har blitt brukt til det tiltenkte formålet i henhold til anbefalingene i brukerhåndboken.
  2. Hverken kjøperen eller en tredjepart har forsøkt å åpne eller reparere produktet.
  3. Kun originale GARDENA-reservedeler og -slitedeler har blitt brukt ved drift.
  4. En kopi av det originale kjøpsbeviset er sendt inn.
  5. Kopier av e-posten om produktregistrering og e-posten med bekreftelse på garantien er sendt inn.

 

 1. Denne garantien er begrenset til erstatning eller reparasjon i henhold til ovennevnte betingelser. Produkter eller deler som erstattes, blir vår eiendom. Garantien utgjør ikke en rett til å fremme andre krav mot oss som produsent, som for eksempel for skader. Spesielt har du ikke rett til å motta et erstatningsprodukt mens produktet ditt repareres. Garantitjenester skal ikke forlenge eller fornye garantiperioden for produktet.

 

 

 1. Denne garantien er gyldig over hele verden.

GARDENA frigis fra garantiforpliktelsen dersom det å oppfylle garantien vil resultere i brudd på nasjonale eller internasjonale bestemmelser om lovgivning for utenrikshandel eller på blokader og/eller andre sanksjoner.

 

 1. Hvis du fremmer et krav under garantien, må du sende følgende med fraktkostnadene dekket til serviceadressen i bostedslandet ditt oppført nedenfor: det berørte produktet, en kopi av det originale kjøpsbeviset, e-posten(e) med bekreftelse på produktregistrering og garanti, og en beskrivelse av feilen.

 

 1. Garantien er underlagt loven i Forbundsrepublikken Tyskland, ekskludert fra Konvensjon om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG). Dette valget av jurisdiksjon betyr ikke at du som forbruker er fratatt beskyttelsen du har under de bestemmelsene som, under loven i den staten du er bosatt i, ikke kan fravikes ved avtale.

 

 

GARDENA Manufacturing GmbH

Hans-Lorenser-Str. 40

89079 Ulm

TYSKLAND

picture_as_pdf

Service Adresses