Kvinne holder en hagevannsprøyte med vannmåler

AquaCount: Vanning av hager med målt omsorg

5 års produsentgaranti

Vann og bærekraftig bruk av denne verdifulle ressursen får økt betydning. GARDENA AquaCount er utviklet for å spare vann på en bærekraftig måte ved å måle, administrere og kontrollere hagenes vannforbruk samt bruke nøyaktige nivåer av vann som plantene krever. Enkel å betjene, klar til bruk.

En kvinne som betjener vannmåleren i hagen sin

Mål og administrer vannforbruket ditt

A woman watering her plants and checking the water meter

Apply precise levels of water plants require

A sprinkler with a garden water meter

Control how much water your garden uses

A garden water tap with water meter

Designed to save water sustainably

En person som holder en hagevannsprøyte med vannmåler

Enkel å betjene, klar til bruk

AquaCount oppsummert

Ikon: elektronisk vannmåler

Vanning etter behov

Måler og styrer vannforbruket i hagen 

Klar til bruk

Enkel å betjene

Én knapp for alle funksjoner

Frost- og UV-sikker

Enestående kvalitet

Frost- og UV-sikker

Batteri inkludert

Klar til bruk

Batteri inkludert

Bare en knapp for alle 4 forskjellige funksjoner

1 knapp - 4 forskjellige funksjoner

Funksjon #1:
Vannforbruk f.eks. per dag

Funksjon #2:
Vannforbruk f.eks. per sesong

Funksjon #3:
Vannforbruk per vanningssyklus, f.eks. nøyaktig mengde vann brukt per anlegg (auto set)

Funksjon #4:
strømning i l/min eller gal/min 

Ulike GARDENA-produkter med vannmåler festet

* Garantiinformasjon: www.gardena.com/warranty