Sbírat nebo nesbírat posekanou trávu?

Život v zahradě
Odstřižky trávy ze sekání trávníku lze jednoduše použít pro mulčování nebo kompostování.

Proč mulčovat?

Krátké odřezky trávy mohou být ponechány na travnaté plochy a slouží jako mulč. Tímto způsobem se zlepší přívod živin a kvalita půdy. Delší stébla trávy nechte zavadnout a pak je pohrabejte a použijte jako vrstvu mulče o tloušťce tři až pět centimetrů pod keře, živé ploty a stromy.

Správné kompostování

Nicméně, posečenou trávu lze také kompostovat. K tomuto účelu je nejlepší nechat posečenou trávu na chvíli zavadnout. Aby odřezky trávy na kompostu nezahnívaly a nesmrděly, měly by být umístěny ve vrstvě, která není vyšší než 10 cm. Vrstvu pod nimi a nad nimi by měly tvořit suché zahradní odpady, jako je sláma nebo suché listí. Ať už ve vrstvách nebo přímo zamíchat před kompostováním: důležité je smíchat odřezky trávy se suchým materiálem kompostu, zahradní půdou nebo čerstvým kompostem, aby se zajistil ideální rozklad kompostovaného materiálu.

Rada odborníka

Pro dosažení ideálních výsledků při mulčování je nutné sekat trávník častěji a jen málo, aby mohly krátké odřezky snadno proklouznout do půdy a tam se rychle rozložit.