Prořezávání stromů a keřů

Život v zahradě
Po vydání předchozího čísla bulletinu jsme dostali mnoho dotazů týkajících se podzimního prořezávání. Nemůžeme tu sice suplovat příručku pro odborníky, ale chtěli bychom vám dát pár užitečných rad.

Co všechno musí přijít pryč?

- Všechny odumřelé a nemocné větve (s hnědou hnilobou na třešňových stromech, s nektriovou rakovinou na javorech atd.),

- soupeřící větve, pokud se vzájemně odírají a způsobují si poranění kůry nebo by to mohly dělat,

- vše, co překáží a mohlo by lidem bránit bezpečně používat zimní cesty,

- měkké horní výhonky a jejich nevyvinuté pupeny, rozkvetlé pupeny a veškeré stopky semen (např. na ořechoplodci, perovskii, růžích a ořešáku popelavém),

- odumřelé listy na keřích a travách. Ale: přezrálé či sněhem pokryté stopky semen trav a keřů mohou v podzimních a zimních zahradách vypadat velmi pěkně, zejména jsou-li osvětlené zahradními světly GARDENA. V dutých stéblech a stopkách semen navíc přečkávají zimu různé druhy zahradního hmyzu. Měli byste proto vyhodnotit situaci a možná je ořezat až na jaře.

Co ponechat na svém místě?

V tomto období byste měli prořezávat zdrženlivě. Mráz může poškodit ořezky ale také větve. Takže, když teď zkrátíte větve na jarní délku a rostlina utrpí poškození mrazem, nebudete mít žádnou rezervu, abyste to mohli na jaře opravit. Ořezávejte proto nyní méně, aby pak nebyl omezený prostor pro péči o rostliny na jaře.

Poznámky k některým oblíbeným odrůdám

Zimostrázový živý plot: Zimostráz je stále zelená rostlina a může být ohrožen mrazem. Měli byste ho proto zastřihovat do požadovaného tvaru jen na jaře. Na jaře si zimostráz se zastřižením až na staré dřevo poradí a znovu vyraší. Až znovu vyraší, trochu ho přihnojte a obnovte jeho tvar, až budou větvičky dlouhé kolem 5 cm. Viz také část Rostliny pro živé ploty.

Skalník: Půdopokryvné skalníky jsou velmi odolné proti mrazu. Nyní je můžete podle potřeby vytvarovat pomocí křovinořezu. Rostlina vydrží zastřižení až na staré dřevo, ale nejlepší je to udělat na jaře. Pro dosažení kompaktnější struktury a lepšího rozvětvení by mladé rostliny měly být na jaře zkráceny na polovinu délky větví z předchozího roku.

Tis: Tis zvládne zkrácení i až na nejstarší dřevo velmi dobře. Ideálně byste ho měli zkrátit na jaře, protože jehličnany v zimních zahradách slouží jako větrolamy a poskytují ochranu pro ptáky.

Šeřík: Sotva kdy potřebuje zkrátit. Často reaguje na zkrácení silným růstem, což může také znamenat divoký růst větví v oblasti ošetření. Zvládne zkrácení až na nejstarší dřevo, nejlépe na jaře.

Pokud se rozhodnete pro zkrácení, zkraťte starší větve i větvičky všude na stejnou délku. Chcete-li podpořit nový růst, uvolněte dlouhé větve uprostřed. Nezkracujte je, jen ponechte 5-7 nejsilnějších z nich. V případě nutnosti zkraťte starší keře na 30-50 cm. Během 2-3 let dojde k regeneraci novým růstem.

Fíkovník: Prořezávejte ho na jaře, protože může snadno zmrznout. Už na něm mohou být vidět plody pro další rok, měli byste ho proto na jaře zkrátit jen trochu. Pak se zaměřte hlavně na tvar a prořídnutí větví. Stejně jako kdouloně, nereagují fíkovníky doložitelně na prořezávání. Když zkrátíte jednoleté výhonky na vrcholu, růstu větví to nijak nepomůže. Zkrácením na vhodném místě lze podpořit v růstu jen jednoleté dlouhé větve.

Trávy: Nemusíte je zkracovat hned teď. Místo toho je svažte k sobě provazem (je-li třeba) a zkraťte je na jaře. Tím uchráníte střed rostliny před mrazem a zimní vlhkostí, jak je to potřeba například u pampové trávy.

Živé ploty: Teď na podzim je nezkracujte! Mladé živé ploty poprvé zkracujte na přelomu května a června, podruhé na přelomu srpna a září. Staré živé ploty možná stačí zkrátit jednou, po jejich druhém vzrůstu koncem června. Jehličnaté živé ploty je nejlepší stříhat, ještě než vyraší, aby se rány rychle zahojily. Některé německé spolkové země předepisují, kdy se mají stříhat živé ploty (kvůli ochraně ptačích mláďat). O další informace požádejte své místní úřady (oddělení pro parky a zahrady a úřad pro ochranu přírody). Při stříhání živých plotů se snažte vytvarovat ustupující strany, abyste zabránili obnažení spodních částí. Na každých 100 cm výšky by měla každá strana ustoupit o 10 cm (tzn. celkem o 20 cm užší plot).

Rybízové keře: V následujícím roce budou světlé výhonky z předchozího roku tlusté asi jako tužka rodit kvalitní ovoce. Tyto výhonky by měly být na jaře uvolněny prořezem. Současně by prořezání mělo podpořit výhonky z tohoto roku (tj. větve rodící za 2 roky). Při prořezávání odstraňte tlusté tmavé větve, které jsou starší než 3 roky (těsně nad zemí, nebo na úrovni země, pokud je rozvětvení dobré). Zkraťte výhonky na požadovanou úroveň větvení. Ponechte jen 5 až 7 nejsilnějších výhonků u země a nezkracujte je.

Třešňové stromy: Okrasné třešňové stromy prořežte na jaře, poté co rozkvetou. Třešňové stromy rodící ovoce by se měly prořezat hned po sklizni v červnu nebo v červenci. Prořežte je jen trochu! Příliš důkladný prořez způsobí vytékání pryskyřice, což může rostlinu po několika letech zahubit.

Kiwiovníky: Ponechte 3-7 postranních větví na hlavní svislé větvi (podle podpěrného systému kiwiovníku) – to jsou hlavní větve, na kterých budou plody. Z těchto hlavních větví vyrostou pupeny větví, které ponesou plody. V létě zkraťte tyto větve na přibližně 8-10 listů počínaje prvním listem nad plody. V zimě zkraťte ty samé větve na 3-5 pupenů. Odtud pak vyrostou nové větve rodící plody. Každé 3 až 4 roky tento stárnoucí komplex větví odstraňte hned u hlavní větve a nahraďte ho mladou větví, která ponese ovoce.

Vrba Matsudova: Nejlepší je ji prořezat na jaře. V zimě zvláště tenčí větve umrznou. Zjistíte to na jaře a můžete je odstranit. Tento strom snese jak lehké, tak velmi důkladné prořezání, dokonce i až na staré dřevo.

Ptačí zob: Snáší prořezání velmi dobře, i až na staré dřevo, jen na šířku dlaně nad zemí. Jinak platí to samé, co pro živé ploty.

Olivovníky: Nejlepší je prořezat je na jaře. Odstraňte starší větve a větve, jež jsou v příliš těsných shlucích. Zredukujte délku výhonků zkrácením na úroveň další větve rostoucí hlouběji v koruně a korunu rovnoměrně zaokrouhlete. Na jaře olivovník zvládne velmi důkladné prořezání až na nejstarší dřevo. Reaguje na to tím, že vyžene dlouhé výhonky. Ty je třeba prořezat a nechat jen pár hlavních větví.

Švestky: Na podzim je neprořezávejte. Zkraťte je na konci zimy, než se v březnu nalijí pupeny.

Rododendron: Když končí květ, zkraťte větve na délku některé vhodné spodní větve. Nebo můžete větve zkrátit až na staré dřevo. Silné rododendrony zvládnou prořezání velmi dobře.

Růže: Všechny záhonové, popínavé a keříkové růže zkraťte o třetinu. Jemně je prořežte na jaře. Na divokých růžích nechte šípky jako dekoraci a místo nyní keř prořežte na jaře.

Pajehličník přeslenitý: Nesnáší prořezávání dobře. Prořežte ho jen na jaře kvůli citlivosti na mráz. Výhonky zkraťte na délku některé vhodné větvičky. Výhonek bude kratší, ale zůstane zelený vějířovitý útvar jako tahové dřevo.

Kalina obecná: Prořezávejte jen na jaře. Jinak prořezávejte stejně jako > Šeřík.

Ořešák popelavý: Na podzim jen zkraťte o třetinu až polovinu. Ne víc, abyste zabránili poškození mrazem (viz výše). V březnu až dubnu ho mírně prořežte (prořez a zkrácení o asi 50 cm).

Kořenáčové rostlinyCitrusové stromy:
Prořezávejte jen na jaře. Tehdy je prořežte a, je-li třeba, rovnoměrně zaokrouhlete, abyste podpořili nový růst a bohaté květy (např. pomeranče kvetou na jeden rok starém dřevě).

Andělské trumpety: Jen trochu zkraťte před zimou. Čím víc je nyní zkrátíte, tím později v dalším roce rozkvetou, protože se nejprve musí zformovat růst květů.

Lilkovník hořcokvětý: Nyní ho zkraťte o třetinu a na jaře prořežte jeho strukturu. Lze ho zkrátit až na staré dřevo.

Oleandr: Zvládá prořezání velmi dobře. Na jaře ho lze dokonce zkrátit až na staré dřevo. Vždy je však lepší zkrátit ho jen k některému rozvětvení, aby zůstaly listnaté výhonky jako tahové dřevo. U některých odrůd oleandru rostou větve po prořezání lépe, než u jiných. Oleandr by se normálně měl prořezat hned po odkvetení. Pokud ho zkrátíte teď na podzim, mohli byste tím odstranit pupeny na další rok.Libora měňavá:
Viz > Lilkovník hořcokvětý.

Lilie citronella: Tyto rostliny se obvykle nezkracují, protože jsou rok od roku krásnější. Je-li to však nutné, můžete ji zkrátit o šířku dlaně. Nejlepší je udělat to na jaře.