Jak mohu přidat objekty?

Otevřete nabídku objektů a klikněte na objekt, který chcete přidat. Všechny objekty, které chcete používat k návrhu zahrady, naleznete zde. Existují tři typy objektů.

MyGarden

Tvarové objekty (čtyřúhelník)

Tyto objekty umožňují umístit plochy, například trávníky a verandy pomocí kotevních bodů.

MyGarden

Kreslené objekty (štětec)

Tyto objekty vám umožní nakreslit objekt rukou pomocí štětce, například živé ploty, vodu, půdu nebo cesty.

MyGarden

Základní objekty

Objekty, které přidáte do vaší zahrady kliknutím na objekt a umístěním do pracovní oblasti. U těchto objektů lze měnit velikost a je možné jimi otáčet.

Jak mohu kreslit pomocí tvarových objektů?

Klikněte na nějaký tvarový objekt v nabídce objektů, například Beton. Klikněte na místo, kde chcete vytvořit první roh oblasti. Poté pokračujte kliknutím na místo dalšího rohu. Mezi body 1 a 2 se vytvoří přímá čára. Postupným klikáním vytvořte požadovanou plochu. Po skončení klikněte na zelené tlačítko pro odsouhlasení. Po skončení můžete samozřejmě upravit plochu potažením umístěných bodů, přidáním dalších bodů nebo dokonce vytvořit křivku.

MyGarden

Jak mohu kreslit pomocí kreslených objektů?

Klikněte na nějaký kreslený objekt v nabídce objektů, například Živý plot. Klikněte a podržte tlačítko myši na místě, kde chcete, aby živý plot začínal. Držte tlačítko stlačené a potáhněte kurzorem myši. V nabídce objektů můžete také vybrat různou velikost štětce.

MyGarden

Jak mohu upravit objekty?

Kliknutím vyberte požadovaný objekt. Poté jej můžete přetáhnout na libovolné místo na výkresu. Můžete také změnit velikost objektu potažením jeho rohů. Velikost některých objektů se mění proporcionálně.

Jak mohu odstranit objekty?

Objekt je možné odstranit tak, že jej vyberete, kliknete na něj pravým tlačítkem a vyberete možnost Odstranit. Je také možné vybrat objekt a odstranit jej stisknutím klávesy Backspace nebo Delete na klávesnici.

MyGarden

Jak mohu otáčet objekty?

Vyberte objekt. Podržením kurzoru myši na rohu objektu se zobrazí ikona otáčení. Tato funkce nefunguje u tvarových a kreslených objektů.