Rotkehlchen-001.jpg

Zimní návštevníci našej záhrady

Život v záhrade
Keď sa dni skracujú a nastane zima, všetci sa tešia na pekne vyhriaty domov. Ale čo robia naši malí zvierací priatelia, keď už nemôžu nájsť úkryt v korunách stromov alebo v hustom kroví v našej záhrade? Mnohí z nich v túto ročnú dobu hybernujú, ale iní neustále hľadajú dostatok potravy a vhodnú skrýšu.
Tak prečo v zime trochu neuľahčiť život veveričkám a vtákom? Je mnoho jednoduchých, nekomplikovaných spôsobov, ako to urobiť. Zavesením kŕmidla a postavením vtáčej búdky pomôžete mnohým vtákom, ktorí neodlietavajú na juh, ľahko prežiť zimu.

Avšak, názory ohľadom vtáčích búdok sa značne líšia. Zima je považovaná za súčasť prirodzeného výberu. Slabší a chorí jedinci zvyčajne zomrú, takže zásah človeka by mohol viesť k premnoženiu bežne prevládajúcich druhov. Takéto druhy potom majú konkurenčnú výhodu oproti sťahovavým vtákom a na jar si nárokujú právo na ich stanovište. Je ale tiež pravdou, že sa v posledných rokoch značne znížili možnosti získania potravy pre vtáky, pretože používanie pesticídov v poľnohospodárstve má za následok úbytok hmyzu, ktorý ich živí. Z tohto dôvodu sa mierne kŕmenie v zime odporúča a možno ho považovať za príspevok k zachovaniu rozmanitosti druhov.