The right harvest cut with the GARDENA AssistCut
Realise your gardening dreams

Správny strih pre dobrú úrodu

Zimné prerezávanie podporuje rast a je rozhodujúce pre následný tvar stromu aj v prípade mladých stromov vo veku od 6 do 8 rokov. Pre zimné prerezávanie sú najvhodnejšie mesiace január a február, pretože v tomto období stromy spia. Vďaka tomu, že strom nemá listy, je štruktúra koruny tiež ľahšie rozpoznateľná.

cutting trees

Možno sa pýtate, prečo je dnes zimné prerezávanie a strih stromov tak dôležitý, keď ste nikdy predtým stromy nestrihali a predsa rodili ovocie.

Predtým, než sa odhodláte a začnete, odporúčame vám pozrieť sa na strom bližšie, aby ste počas strihania neurobili žiadne závažné chyby. Najlepší čas na strihanie je za suchého zimného dňa, kedy teplota nedosahuje menej ako -5° C. Pretože sa pri strihaní môžete dopustiť mnohých chýb, ponúkame vám najdôležitejšie body ako postupovať:

  • Najskôr odstrihnite hrubšie konáre, ktoré rastú do koruny, dolu alebo priamo nahor a odstráňte odumreté lístie.

  • Pre podporu rastu a kvitnutia by ste mali odstrániť všetky konáre rastúce rovno hore. Tým sa tiež posilnia horizontálne konáre a tie, ktoré rastú von, pretože práve na nich rastie najlepšie ovocie.

  • Ovocné výhonky, ktoré už majú v zime kvetné puky, by sa mali skrátiť o cca jednu tretinu. Zabránite tým prílišnému rastu konárov, ktoré by sa pod váhou plodov počas dozrievania zlomili.

  • Pre jemné doladenie by ste mali odstrihnúť všetky tenké konáre, ktoré rastú buď rovno hore alebo rovno dole.

  • Pri strihu používajte výhradne ostré nástroje. Napríklad, GARDENA nožnice na konáre a GARDENA strihacia kopija na stromy a kríky, umožňujú presný strih v korunách stromov dokonca bez použitia rebríka.

  • Samozrejme, že u zimného prerezávania je potrebné vziať do úvahy aj iné veci, ale v tomto článku ich nemôžeme všetky pokryť. Viac tipov nájdete v ďalšej záhradníckej literatúre.

Cutting trees to offer a good harvest

Zimné prerezávanie stromov sa neodporúča len preto, aby bola dobrá úroda - chráni tiež stromy pred chorobami, ako je napríklad chrastavitosť jabĺk. Ak by stromy neboli ostrihané, môžu sa tieto choroby nerušene šíriť na konároch, ktoré neboli orezané. Problémy s hubovými chorobami a konármi nakazenými plesňou však môžu nastať aj v prípade, že stromy neboli ostrihané riadne. V zime sa tiež odporúčajú rôzne metódy ochrany proti škodcom. Na odstránenie voľných kusov kôry z kmeňov môžete napríklad použiť drôtenú kefu; totiž práve pod kôrou hľadá útočisko väčšina škodcov.