Zbierať alebo nezbierať posekanú trávu?

Život v záhrade
Ústrižky trávy po kosení trávnika možno jednoducho použiť na mulčovanie alebo kompost.

Prečo mulčovanie?

Krátke odrezky trávy môžu byť ponechané na trávnatej ploche a slúžiť ako mulč. Týmto spôsobom sa zlepší prívod živín a kvalita pôdy. Dlhšie steblá trávy nechajte zavädnúť a potom ich pohrabte a použite ako vrstvu mulča s hrúbkou tri až päť centimetrov pod kríkmi, živými plotmi a stromami.

Správne kompostovanie

Avšak, pokosenú trávu možno tiež kompostovať. Na tento účel je najlepšie nechať pokosenú trávu na chvíľu zavädnúť. Aby odrezky trávy na komposte nezahnívaly a nesmrdeli, mali by byť umiestnené vo vrstve, ktorá nie je vyššia ako 10 cm. Vrstvu pod nimi a nad nimi by mali tvoriť suché záhradné odpady, ako je slama alebo suché lístie. Či už vo vrstvách alebo priamo zamiešať pred kompostovaním: dôležité je zmiešať odrezky trávy so suchým materiálom kompostu, záhradnou pôdou alebo čerstvým kompostom, aby sa zaistil ideálny rozklad kompostovaného materiálu.

Rada odborníka

Pre dosiahnutie ideálnych výsledkov pri mulčovaní je nutné kosiť trávnik častejšie a len málo, aby mohli krátke odrezky ľahko prekĺznuť do pôdy a tam sa rýchlo rozložiť.