03108-30-L-022

Zber ovocia zo zeme bez ohýbania

Život v záhrade
Zber opadaného ovocia z veľkých ovocných stromov je považovaný za únavnú, namáhavú prácu. Ale je tu aj iná možnosť. Zistite, ako si uľahčiť život.

Nenechávajte opadané ovocie na zem

Ovocie, ktoré popadalo na trávnik a záhony, by sa malo pozbierať čo najskôr je to možné. To platí najmä pre zhnité a plesnivé ovocie. Plesňové spóry a baktérie by sa mohli rýchlo šíriť do okolia a larvy sa začať vyvíjať do zrelých podôb hmyzu, a tým priniesť novú generáciu škodcov. Ale zdravé ovocie je možné pozbierať a využiť.

Zber opadaného ovocia bez útoku na váš chrbát

Ručný zber ovocia vyžaduje polohu v predklone alebo v kľaku. Oveľa jednoduchší a čistejší spôsob, ako šetriť váš chrbát, je použiť valcový zberač opadaného ovocia. Umožní vám pracovať nečakane ľahko a rýchlo, a to vo vzpriamenom postoji.

Rada odborníka

Opadané ovocie je vhodné pozbierať, pretože ho môžete recyklovať a využitý ako zdroj živín, ale ovocie napadnuté chorobou alebo škodcami by nemalo byť použité na kompostovanie. Namiesto toho ho zakopte hlboko do zeme, aby sa zabránilo patogénom a parazitom šíriť sa po záhrade prostredníctvom kompostu.