Zastrihnutie okrajov trávnikov

Život v záhrade
Zastrihnuté okraje trávnikov sú nielen krásne, ale aj užitočné.
Čistý predel medzi trávnikom a záhonmi zabraňuje šíreniu trávy do susedných záhonov, a tým obmedzovanie úžitkových a okrasných rastlín, ktoré na nich rastú.

Čisté okraje

Pre hladké zastrihnutie okrajov trávnika sa používajú nožnice na okraje trávnika alebo trimmer. Odstrihnuté steblá trávy sa potom musia odstrániť. Ak medzi trávnik a záhon vložíte obrubu, tieto starosti odpadnú.

Rada odborníka

Pri dlhých okrajoch trávnika odporúčame okraje vopred vyznačiť a pri úprave použiť napr. dlhú dosku.