Strih živých plotov a drevín

Život v záhrade
Spätný rez drevín je jedným z prvých úloh, ktorá sa robí na začiatku záhradníckeho roka. Správny rez je nesmierne dôležitý pre nový rast živých plotov, kríkov a stromov.

Pri spätnom strihu živých plotov a drevín dodržujte ich špecifickú dobu odpočinku

Tento odpočinok nie je ani tak určený pre samotné rastliny; je oveľa dôležitejší pre ochranu vtákov, ktorí v nich hniezdia. Preto by teda počas hniezdenia vtákov nemali byť živé ploty a dreviny strihané, aby neboli vtáci rušení.

Profesionálny strih

Pri spätnom reze drevín rozlišujeme:

• spätný rez ku kmeňu
• selektívny strih
• tvarovanie a prerezávanie

1. Spätný rez ku kmeňu

Pri ňom sa dreviny strihajú na šírku ruky do cca. 20 cm nad zemou, z ktorých budú opäť pučať. V záujme ochrany voľne žijúcich živočíchov by sa však nemalo strihať viac ako 1/3 dĺžky konárov, inak by sme ich obyvateľov pripravili o domovy.

2. Selektívny strih:

Odrody, ako je čierna baza, šípková ruža, lieskový orech alebo kalina, ktoré sa rozmnožujú v pôde novými výhony, sa môžu prerezať. Odstráňte silné a staršie konáre, ktoré rastú príliš blízko pri sebe, a tým vytvoríte priestor pre rast tenších a mladších konárov.
 
U odrôd, ktoré netvoria v pôde výhonky, ako je napríklad hloh, trnka, drieň alebo jelša, ale aj stromy (ako je napríklad jarabina), odstráňte konáre, ktoré sú príliš blízko pri sebe, a u spätného rezu skráťte zostávajúce konáre na príslušnú dĺžku. 

V záujme zachovania atraktívneho vzhľadu vždy pri strihu dbajte na to, aby ste dreviny prerezali a upravili ich veľkosť, ale nezničili pritom ich prirodzený tvar.

3. Tvarovanie a prerezávanie:

Tu len mierne zastrihnite čerstvé nové prírastky z minulého záhradníckeho roka, aby bol zachovaný tvar živého plota a jednotlivých kríkov (napr. guľa z krušpánu). 

Kam s odrezkami? 

Odrezky možno nastrihať a malé množstvá môžu byť pridané do kompostu alebo možno nasekaný materiál použiť na záhonoch ako mulčovaciu vrstvu. Malé množstvo odrezkov možno tiež pridať do organického odpadu. Väčšie množstvo odporúčame odviezť do ekologického zberného dvora.
Mnohí milovníci prírody môžu využiť hromadu raždia ako domov pre ježkov alebo z nich vytvoriť zastrešené kŕmidlá pre vtáčikov.

Tip: Použite odrezky z drevín na vytvorenie mŕtveho plotu: jednoducho navŕšte odrezky na seba. Čoskoro sa v ňom usadí veľa rôznych malých živočíchov a vtákov a bude poskytovať útočisko bylinám a drevinám, ktoré budú slúžiť na vitalizáciu útočiska.