Správne prerezávanie stromov

Život v záhrade
Správnym prerezávaním sa nazýva preto, že stromy začnú pučať riadeným spôsobom.

Prerezávanie stromov

Správny strih tvaruje korunu stromu, posilňuje konáre a zabraňuje napadnutiu hubovými chorobami. Stromy je vhodné prerezávať na jar alebo na jeseň. Avšak pri teplotách pod bodom mrazu je potrebné určitej opatrnosti, pretože môže dôjsť k ich poškodeniu mrazom. Liečenie je potom ťažšie.

Zdravý strih

Rovinu rezu veďte šikmo tak, aby mohla voda z rezu odtiecť, čím sa zabráni infekcii. Konáre by mali byť vždy odrezané vo vzdialenosti 1 cm od kmeňa stromu, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Je nutné odstrániť všetky konáre, ktoré rastú do koruny alebo tie, ktoré si bránia v raste.

Rada odborníka

Aby sa zabránilo prasknutiu ťažkých konárov pri ich rezaní - mohli by tiež poškodiť strom - odrežte ich zvonka smerom k trupu.