Príprava pôdy pre zdravé záhony

Život v záhrade
Správna príprava záhonov a ich obrábanie je základom pre svieže zelené oázy a voňavé kvety.

Vyčistenie záhonov

Aby bolo možné začať s výsevom semien a rastlín na čistom a dobre obrobenom záhone, odstráňte z neho všetku burinu a zvyšky rastlín. Zvyšky rastlín použite ako humus alebo ich dajte na kompost.

Obrábanie pôdy

Pre správnu prípravu záhonu je dôležitá analýza pôdy. Za týmto účelom stlačte v dlani trochu zeminy. V prípade, že pôda zostane sypká, znamená to, že máte piesčitú pôdu. Ak sa, na druhej strane, vytvorí lepkavá hmota, jedná sa ílovitú pôdu. Za najlepšiu záhradnú pôdu je považovaná kombinácia oboch druhov. Pritom jednoducho zmiešajte piesčitú pôdu so zrelým kompostom a pár lopatami ílovitej pôdy a ílovitú pôdu so zrelým kompostom a niekoľkými kolieskami piesčité pôdy.

Rada odborníka

Po príprave a kultivácii pôdy vždy záhon vyrovnajte, aby sa zabránilo tvorbe kaluží na povrchu.