08719-20-L-013-51cm.eps

Prerezávanie stromov a kríkov

Život v záhrade
Po vydaní predchádzajúceho čísla bulletinu sme dostali veľa dotazov, týkajúcich sa jesenného prerezávania. Nemôžeme tu síce suplovať príručku pre odborníkov, ale chceli by sme vám dať pár užitočných rád.

Čo všetko musí prísť preč?

- Všetky odumreté a choré konáre (s hnedou hnilobou na čerešňových stromoch, s nektriovou rakovinou na javoroch atď.),

- súperiace konáre, ak se vzájomne odierajú a spôsobujú si poranenia kôry alebo by to mohli robiť,

- všetko, čo prekáža a mohlo by ľuďom brániť bezpečne používať zimné cesty,

- mäkké horné výhonky a ich nevyvinuté pupene, rozkvitnuté pupene a všetky stopky semien (napr. na orechoplodci, perovskii, ružiach a orechu popolavom),

- odumreté listy na kríkoch a trávach. Ale: prezreté či snehom pokryté stopky semien tráv a kríkov môžu v jesenných a zimných záhradách vyzerať veľmi pekne, hlavne ak sú osvetlené záhradnými svetlami GARDENA. V dutých steblách a stopkách semien naviac prečkávajú zimu rôzne druhy záhradného hmyzu. Mali by ste preto vyhodnotiť situáciu a možno ich orezať až na jar.
08787-20-L-004-47cm-old

Co ponechat na svém místě?

V tomto období by ste mali prerezávať zdržanlivo. Mráz môže poškodiť odrezky ale taktiež konáre. Takže, ak teraz skrátite konáre na jarnú dĺžku a rastlina utrpí poškodenie mrazom, nebudete mať žiadnu rezervu, aby ste to mohli na jar opraviť. Orezávajte preto teraz menej, aby potom nebol obmedzený priestor pre starostlivosť o rastliny na jar.
08719-20-L-013-51cm.eps

Poznámky k niektorým obľúbeným odrodám

Zimostrázový živý plot: Zimostráz je stále zelená rastlina a môže byť ohrozený mrazom. Mali by ste ho preto zastrihovať do požadovaného tvaru iba na jar. Na jar si zimostráz so zastrihnutím až na staré drevo poradí a znovu vyraší. Až znova vyraší, trocha ho prihnojte a obnovte jeho tvar, až budú vetvičky dlhé okolo 5 cm. Viď taktiež časť Rastliny pre živé ploty.

Skalník:
Pôdopokryvné skalníky sú veľmi odolné voči mrazu. Teraz ich môžete podľa potreby vytvarovať pomocou nožníc na živý plot. Rastlina vydrží zastrihnutie až na staré drevo, ale najlepšie je to urobiť na jar. Pre dosiahnutie kompaktnejšej štruktúry a lepšieho rozvetvenia by mladé rastliny mali byť na jar skrátené na polovicu dĺžky vetvičiek z predchádzajúceho roku.

Tis: Tis veľmi dobre zvládne skrátenie až na najstaršie drevo. Ideálne by ste ho mali skrátiť na jar, pretože ihličnany v zimných záhradách slúžia ako vetrolamy a poskytujú ochranu pre vtákov.

Orgován: Málokedy potrebuje skrátiť. Často reaguje na skrátenie silným rastom, čo môže tiež znamenať divoký rast konárov v oblasti ošetrenia. Zvládne skrátenie až na najstaršie drevo, najlepšie na jar.

Ak sa rozhodnete pre skrátenie, skráťte staršie konáre i vetvičky všade na rovnakú dĺžku. Ak chcete podporiť nový rast, uvoľnite dlhé konáre uprostred. Neskracujte ich, iba ponechajte 5-7 najsilnejších z nich. V prípade nutnosti skráťte staršie kríky na 30-50 cm. Počas 2-3 rokov dôjde k regenerácii novým rastom.

Figovník: Prerezávajte ho na jar, pretože môže ľahko zmrznúť. Už na ňom môžu byť vidieť plody pre ďalší rok, mali by ste ho preto na jar skrátiť len trocha. Potom sa zamerajte hlavne na tvar a preriedenie konárov. Rovnako ako kdule, nereagujú figovníky doložiteľne na prerezávanie. Ak skrátite jednoročné výhonky na vrchole, rastu konárov to nijako nepomôže. Skrátením na vhodnom mieste je možné podporiť v raste iba jednoročné dlhé konáre.

Trávy: Nemusíte ich skracovať hneď teraz. Miesto toho ich zviažte k sebe povrazom (ak je treba) a skráťte ich na jar. Tým uchránite stred rastliny pred mrazom a zimnou vlhkosťou, ako je to treba napríklad u pampovej trávy.

Živé ploty: Teraz na jeseň ich neskracujte! Mladé živé ploty prvýkrát skracujte na prelome mája a júna, druhýkrát na prelome augusta a septembra. Staré živé ploty možno stačí skrátiť raz, po ich druhom vzraste koncom júna. Ihličnaté živé ploty je najlepšie strihať, ešte než vyrašia, aby sa rany rýchlo zahojili. Niektoré nemecké spolkové krajiny predpisujú, kedy sa majú strihať živé ploty (kvôli ochrane vtáčích mláďat). O dalšie informácie požiadajte svoje miestne úrady (oddelenie pre parky a záhrady a úrad pre ochranu prírody). Pri strihaní živých plotov  sa snažte vytvarovaťt ustupujúce strany, aby ste zabránili obnaženiu spodných častí. Na každých 100 cm výšky by mala každá strana ustúpiťo 10 cm (tzn. celkom o 20 cm užší plot).

Ríbezľové kríky: V nasledujúcom roku budú svetlé výhonky z predchádzajúceho roku silné asi ako tužka rodiť kvalitné ovocie. Tieto výhonky by mali byť na jar uvoľnené prerezaním. Súčasne by prerezanie malo podporiť výhonky z tohto roku (tj. vetvičky, ktoré budú rodiť o 2 roky). Pri prerezávaní odstráňte silné tmavé vetvičky, ktoré sú staršie než 3 roky (tesne nad zemou alebo na úrovni zeme, ak je rozvetvenie dobré). Skráťte výhonky na požadovanú úroveň vetvenia. Ponechajte iba 5 až 7 najsilnejších výhonkov pri zemi a neskracujte ich.

Čerešňové stromy:
Okrasné čerešňové stromy prerežte na jar, po tom čo rozkvitnú. Čerešňové stromy rodiace ovocie by sa mali prerezať hneď po zbere úrody v júni alebo v júli. Prerežte ich iba trocha! Príliš dôkladný prerez spôsobí vytekanie živice, čo môže rastlinu po niekoľkých rokoch zahubiť.

Kiwiovníky: Ponechajte 3-7 postranných konárov na hlavnej zvislej vetve (podľa podperného systému kiwiovníku) – to sú hlavné konáre, na ktorých budú plody. Z týchto hlavných vetví vyrastú pupene konárov, ktoré ponesú plody. V lete skráťte tieto konáre na približne 8-10 listov počínajúc prvým listom nad plodmi. V zime skráťte tie isté vetvičky na 3-5 pupeňov. Odtiaľ potom vyrastú nové vetvičky, rodiace plody. Každé 3 až 4 roky tento stárnuci komplex konárov odstráňte hneď pri hlavnom konári a nahraďte ho mladým konárom, ktorý ponesie ovocie.

Vrba Matsudova:
Najlepšie je ju prerezať na jar. V zime hlavne tenšie vetvičky umrznú. Zistíte to na jar a môžete ich odstrániť. Tento strom znesie ako ľahké, tak veľmi dôkladné prerezanie, dokonca i až na staré drevo.

Vtáči zob: Znáša prerezanie veľmi dobre, i až na staré drevo, iba na šírku dlane nad zemou. Inak platí to isté, čo pre živé ploty.

Olivovníky:
Najlepšie je prerezať ich na jar. Odstráňte staršie konáre a vetvičky, ktoré sú v príliš tesných zhlukoch. Zredukujte dĺžku výhonkov skrátením na úroveň ďalšieho konára rastúceho hlbšie v korune a korunu rovnomerne zaokrúhlite. Na jar olivovník zvládne veľmi dôkladné prerezanie až na najstaršie drevo. Reaguje na to tým, že vyženie dlhé výhonky. Tie je treba prerezať a nechať iba pár hlavných konárov.

Slivky: Na jeseň ich neprerezávajte. Skráťte ich na konci zimy, než sa v marci nalejú pupene.

Rododendron: Keď končí kvet, skráťte konáriky na dĺžku niektorej vhodnej spodnej vetve. Alebo môžete konáriky skrátiť až na staré drevo. Silné rododendrony zvládnu prerezanie veľmi dobre.

Ruže: Všetky záhonové, popínavé a kríkové ruže skráťte o tretinu. Jemne ich prerežte na jar. Na divých ružiach nechajte šípky ako dekoráciu a miesto teraz krík prerežte na jar.

Dáždnikovec praslenovitý: Neznáša prerezávanie dobre. Prerežte ho iba na jar kvôli citlivosti na mráz. Výhonky skráťte na dĺžku niektorej vhodnej vetvičky. Výhonok bude kratší, ale zostane zelený vejárovitý útvar jako ťahové drevo.

Kalina obecná: Prerezávajte iba na jar. Inak prerezávajte rovnako ako > Orgován. 

Orech popolavý: Na jeseň skráťte o tretinu až polovicu. Nie viac, aby ste zabránili poškodeniu mrazom (viď vyššie). V marci až apríli ho mierne prerežte (prerez a skrátenie o asi 50 cm).

Rastliny v kvetináčoch

Citrusové stromy:
Prerezávajte iba na jar. Vtedy ich prerežte a ak je treba, rovnomerne zaokrúhlite, aby ste podporili nový rast a bohaté kvety (napr. pomaranče kvitnú na dreve starom jeden rok).

Anjelské trúby: Iba troche skráťte pred zimou. Čím viac ich teraz skrátite, tým neskôr v ďalšom roku rozkvitnú, pretože sa najskôr musí sformovať rast kvetov. 

Lilkovník: Teraz ho skráťte o tretinu a na jar prerežte jeho štruktúru. Je možné ho skrátiť až na staré drevo.

Oleander: Zvládá prerezanie veľmi dobre. Na jar ho je možné dokonca skrátiť až na staré drevo. Vždy je však lepšie skrátiť ho len k niektorému rozvetveniu, aby zostali listnaté výhonky ako ťahové drevo. U niektorých odrôd oleandra rastú vetvičky po prerezaní lepšie, než u iných. Oleander by sa normálne mal prerezať hneď po odkvitnutí. Ak ho skrátite teraz na jeseň, mohli by ste tým odstrániť pupene na ďalší rok.

Lantana: Viď > Lilkovník.

Ľalia citronella:
Tieto rastliny sa obvykle neskracujú, pretože sú rok od roku krajšie. Ak je to však nutné, môžete jú skrátiť o šírku dlane. Najlepšie je urobiť to na jar.