08943-20-L-006-42cm.eps

Odstránenie machu z dlažobných škár

Život v záhrade
So správnymi triky je odstránenie machu ľahké. A čo viac, môžete zabrániť aj jeho opätovnému výskytu.

Čistenie škár medzi dlažobnými kockami

Za predpokladu, že nepoškodíte žiadne rastliny rastúce v blízkosti, môžete škáry preliať horúcou vodou. Druhý deň jednoducho odstránite vyschnutý mach pomocou kefy.

Vyplnenie škár pieskom

Vlhké a tienisté škáry poskytujú machu ideálne miesto. Ak tomu chcete predísť, vyplňte škáry každú sezónu striedavo pieskom a štrkom. Tým sa nielen pravidelne odstránia výtrusy machu a semená burín, ale tiež sa umožní lepšie odvádzanie povrchových vôd, ktoré zbavujú mach o dôležitý zdroj rastu.

Rada odborníka

Pre boj s machom nie je vhodná soľ a slaná voda. A to z toho dôvodu, že sa hromadí v pôde a poškodzuje ju. Preto je nutné sa toho vyvarovať. Na druhej strane, ocot nepredstavuje problém, pretože je ekologický a rýchlo sa rozkladá.