03650-20-L-003

Odstránenie lístia a nečistôt z odkvapov

Život v záhrade
Čistenie žľabov a zvodov je jednou z najdôležitejších úloh pre akékoľvek majiteľa domu, pretože je nevyhnutné, aby dažďová voda odtekala bez prekážok.

Nebezpečenstvo zapchatých odkvapov

Majitelia domov by mali čistiť odkvapy aspoň raz ročne, a to najneskôr do konca jesene po opadaní všetkých listov zo stromov. Ak sa vaše odkvapy upchajú lístím, machom a inými nečistotami, vzniká tu riziko, že dažďová voda bude pretekať. To môže mať za následok poškodenie krovu a fasády z dôvodu vlhkosti.

Bezpečné čistenie

Čistenie odkvapov pomocou lopatky, rebríka a kefy je zdĺhavé, nehovoriac o nebezpečenstve, ktoré pri tejto činnosti hrozí. Vážne pády z rebríka pri pokuse vyčistiť odkvapy nie sú neobvyklé. Oveľa bezpečnejšou a pohodlnejšou možnosťou je odstránenie nečistôt pomocou špeciálneho čističa odkvapov s teleskopickou násadou - a zároveň pritom stáť bezpečne na zemi.

Rada odborníka

Aby sa zabránilo zanášaniu odkvapov a zvodov nečistotami a lístím, je vhodné ich zakryť sieťkou.