Obnova trávnika

Život v záhrade
Dokonca aj rýchly bežec môže spôsobiť hnedé škvrny na tráve tam, kde sa jeho nohy dotkli zeme. Zvyčajne môžete veľmi ľahko odstrániť malé detské stopy tým, že trávnik prevzdušníte. Medzery sa rýchlo vyplnia novými rastlinkami alebo, ak je to potrebné, na holé miesta môžete jednoducho vysiať nové trávové semená.
Väčšie hnedé plochy môžete vyryť pomocou plochého rýľa: prekyprite pôdu a presaďte na ne nejaké trávové trsy. Asi to nestojí za kúpu nového trávneho koberca. Stačí len vyryť pár štvorcových centimetrov trávy - najlepšie od kraja, kde si toho nikto nevšimne. Väčšie práce spojené s renováciou trávnika - alebo dokonca kompletné znovuosiatie trávnika, môžu byť nevyhnutné v prípade veľkého výskytu buriny. Toto však vyžaduje veľa úsilia.