Ľahké kosenie vysokej trávy

Život v záhrade
Kosák pomôže tam, kam sa s kosačkou nedostanete.

Divoké záhrady

Keď sa záhradkári snažia skultivovať pozemky, na ktoré sa po nejakú dobu zabúdalo, musia sa často vysporiadať s vysokou trávou. Väčšinou je tráva pre kosačky príliš vysoká a záhradné traktory sú zase príliš objemné. V tejto situácii sa ukazuje, že najlepším partnerom je obyčajný kosák.

Práca na svahoch

U kosačiek na trávu sa často stretávame s ich obmedzením na strmých svahoch a tráva si proste rastie ďalej. V tomto prípade je kosák obzvlášť vhodným riešením. Vzhľadom k tomu, že nie je závislý na elektrine, je spoľahlivou podporou v mnohých oblastiach.

Rada odborníka

Kosenie trávy kosákom však vyžaduje prax. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov uvoľnite telo, aby ste dosiahli čo najväčšiu hybnosť pri práci. Všeobecne platí, že práca sa kosákom vyžaduje zvýšenú opatrnosť a je potrebné zachovať bezpečnú vzdialenosť od ostatných.