Kŕmenie vtákov je ľahké

Život v záhrade
Akonáhle sa ochladí, nájdete ich v každom hobby-markete - tukové gule na kŕmenie vtákov, predovšetkým pre sýkorky. Ale nemusíte vždy spoliehať iba na priemyselne vyrábané kŕmenie. Ak budete dodržiavať určité pravidlá, je celkom jednoduché vyrobiť si kŕmenie pre vtáky doma. Je to nielen zábavné, ale vhodné aj pre tých najmenších.

What is important for feeding?

Čo je dôležité vedieť?
Na samom začiatku je dôležité naučiť sa, kde sú potravinové teritóriá a kam má byť kŕmenie pre vtáky dodávané. Inak by potravu vtáčiky nemuseli v prípade núdze dostatočne rýchlo nájsť - napríklad v období mrazov alebo snehovej pokrývky. Nikdy nekŕmte vtáky solenou alebo pokazenou potravou alebo chlebom. Mohlo by im to spôsobiť zažívacie problémy alebo dokonca smrť.

Čo je považované za optimálny základ kŕmenia?
Ak používate obľúbené vtáčie kŕmidlá, je zásadné pravidelné upratovanie a suché skladovanie krmív. Usadeniny alebo kontaminovaná potrava by mohli obsahovať nebezpečné baktérie.

Tukové guľôčky by nikdy nemali chýbať v žiadnom kŕmení. Ideálnou potravou pre sýkorky sú orechy alebo na tuky bohatá potrava. Ak nájdete dobré miesto s pevným konárom, vašu ponuku využijú aj vrabce a iné vtáky.

Trubice na kŕmenie alebo zásobníky zaisťujú najvyššiu možnú hygienu. Potrava je chránená pred vlhkosťou a inými nečistotami, pretože dole kĺže len malé množstvo potravy. A k bidielku na okraji zásobníku sa môžu dokonca dostať aj nešplhaví vtáci.

Ako si môžem vyrobiť tukové gule sám?
Najpopulárnejšie je tzv. na tuk bohatá potrava. Táto najviac vyhovuje vysokým energetickým požiadavkám vtákov v zime. Na prípravu kŕmenia budete potrebovať:
-1 stredne veľký kvetináč s dierou na dne
-1 povraz
-100 g rastlinného tuku
-100-150 g zmesi semienok (slnečnicové semená, obilné vločky, obilné lupienky, nesolené orechy ...)
Príprava:
Dajte rastlinný tuk do hrnca a nechajte ho rozpustiť. Tuk pritom nesmie variť. Do rozpusteného tuku pridajte zmes semienok a potom nechajte zmes vychladnúť. Medzitým pretiahnite povraz otvorom na dne kvetináča a bezpečne ho upevnite. Naplňte vlažnú zmes do kvetináča a nechajte ju stuhnúť. Nakoniec zaveste kvetináč na konár tak, aby sa vtáčiky mohli pohodlne kŕmiť.
EM-Winter-025-36cm

The optimal feeding ground - tidy and dry

If you go for the common and beloved bird house, regular cleaning and dry storage of feed is essential. Soaked or dirt-contaminated food can contain dangerous germs.

Fat balls should never lack at any feeding ground. If filled with nuts or fat rich food, they are representing the ideal food for titmice. Look for a good spot with a firm branch for your lining bell, sparrows and peckers can then also use this offer.

Feeding tubes or silos ensure the highest possible hygiene. The food is protected from wetness and other contaminants as only small amounts can slide down. And even non climbers can get to the perch at the edge of the feeding tub.

How can I make fat balls myself?

Most popular is the so called fat-rich food. This covers best the high energy requirements of birds in winter. For the preparation of a feed bell you need:
-1 medium-sized pot with a hole in the ground
-1 piece cord
-100 gram vegetable fat
-100-150 gram Seed mix (sunflower seeds, cereal flakes, cereal chips, unsalted nuts…)

Preparation:
Put the vegetable fat in a saucepan and let it melt. Make sure that it does not boil. Add your individual seed mix to the melted fat. Allow the mixture to cool down. In the meantime, you can pull the cord through the hole in the bottom of the pot and tie it securely. Fill the lukewarm mixture into the pot and allow it to set. Afterwards, attach the pot to a branch so that the birds can start picking the food.

Image Bird: © Robin Boberski - Fotolia.com