Wood-E-026

Ideálne skladovanie dreva na kúrenie

Život v záhrade
Čerstvé drevo obsahuje veľa vody. Ak je vlhkosť dreva príliš vysoká, nehorí efektívne, preto je pre získanie kvalitného dreva na kúrenie nevyhnutné, aby bolo správne vysušené a uskladnené.

Prečo musí byť drevo na kúrenie suché

Polovicu hmotnosti čerstvého zeleného dreva tvorí voda. Aby sa mohlo používať čerstvé drevo na kúrenie, musí sa najskôr vysušiť, aby sa obsah vody znížil pod 20%. Po jednom roku skladovania obsahuje drevo vlhkosť v rozmedzí 15-20%. Závisí to na vonkajších poveternostných podmienkach, za daždivých dní je to takmer 20%, za slnečných dní okolo 15%.

Čerstvé alebo nesprávne skladované drevo robí pri kúrení problémy. Vlhkosť sa totiž musí najskôr odpariť, čo znamená stratu energetickej hodnoty. Ak je vlhkosť vyššia o viac ako 10% optimálnej hodnoty, predstavuje strata energetickej hodnoty okolo 9%.

Pri dodržaní nasledujúcich tipov pre skladovanie docielite vlhkosti nižšej ako 20%:

Bezpečné a priedušné skladovanie

Najlepšia metóda? Ukladanie do kríža! Drevo pritom skladajte striedavo v jednej rade vertikálne a v druhej horizontálne.

Drevo skladujte na paletách.
Tieto ochránia drevo pred nasávaním vlhkosti z pôdy.

Od steny dodržujte vzdialenosť 10 cm.
Tým sa zaistí prúdenie vzduchu.

Ochráňte drevo pred vetrom a dažďom pomocou zakrývacej plachty.
Dbajte pritom na to, aby bola dodržaná dostatočná vzdialenosť medzi plachtou a drevom.

Pre ideálne prúdenie vzduchu prispôsobte širšiu stranu po vetre.
Wood-E-011