GARDENA - záruka kvality

Život v záhrade
Na zahradné vybavenie je kladených mnoho požiadaviek. Miera využitia jednotlivých typov tohto vybavenia je tak odlišná, ako jednotlivé práce, ktoré je nutné na záhrade vykonať. Výrobky spoločnosti GARDENA musia byť schopné odolávať vonkajším vplyvom, ako je horko, vlhkosť, dážď a opotrebenie.
Aby zaistila požadovanú kvalitu, dozerá spoločnosť GARDENA na celý výrobný proces, od nákupu súčiastok výrobkov až po koncový výrobok. Všetky komponenty, ktoré majú pre kvalitu a spoľahlivosť výrobkov zásadný význam, sú podrobené špecifickým testom, aby svojou kvalitou vyhovovali príslušným smerniciam. Testy trvanlivosti, odolnosti proti rozbitiu a odolnosti voči vysokým a nízkym teplotám – to sú len niektoré z praktických testov, ktorými musí každá súčasť prejsť. Viac o kontrole kvality sa dočítate v rozhovore s manažerom kontroly kvality Reinerom Häufelom.

Kvalitné výrobky a záruka

Výrobky spoločnosti GARDENA sú vyrábané zo surovín a komponentov, ktorých charakteristiky uľahčujú ovládanie týchto výrobkov a predlžujú ich životnosť. Pre výrobu píl, nožníc, motyčiek, hrablí a ďalšieho náradia, ktoré je hodne namáhané, používame výhradne vysoko kvalitné čisté ocele. Než sa z kusu kovu stane naprosto stopercentné záhradné náradie firmy GARDENA, je nutné do výrobného procesu zapojiť celý rad technológií. Počas premeny v použiteľný nástroj je kov najskôr podrobený rôznym procedúram, ako je lisovanie, ohýbanie a rezanie. Kde je požadovaná extrémna presnosť, používa sa špičková technológia rezania laserom. Vďaka rôznym postupom kalenia a tvrdenia sú nástroje mimoriadne pevné a trvanlivé. Následné odstránenie otrepov z ostrých hrán prispieva k bezpečnosti použitia nástroja. Konečný práškový povlak, prvýkrát použitý na záhradné náradie práve firmou GARDENA, poskytuje lepšiu ochranu proti opotrebeniu a korózii, než konvenčné konečné úpravy ocele.

Tak sa rodia kvalitné výrobky, ako napríklad rad záhradného náradia combisystem, ručné náradie a záhradnícke nožnice, nožnice na kríky a stromy, nožnice na živé ploty a nožnice na trávnik, na ktoré GARDENA poskytuje záruku 25 rokov.

Pri uplatnení nároku na záruku (pre výrobky zakúpené po 1. 6. 2005) je nutné predložiť originálny doklad o nákupe s dátumom predaja a určením výrobku a tiež je treba uviesť podrobnosti o chybe. Záruka sa nevzťahuje na prevádzkové opotrebenie, hlavne na ostrie, držiaky ostria, turbíny, žiarovky, klinové remene a hnacie remene, pojezdové kolesá, vzduchové filtre, zapaľovacie sviečky, ani na poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia, hlavne v prípade nedodržania návodu na použitie a ošetrovanie zariadenia.
EM-Blume-041-42cm