03622-20-L-005

Ergonomická práca zároveň šetrí chrbát

Život v záhrade
Záhradné práce, ako je napr. výsadba kvetov znamená, že sa musíte často ohýbať, kľakať alebo vstávať. Pritom spôsobu vykonávania pohybov a správnemu držaniu tela nevenujete dostatočnú pozornosť, a tým je telo teda zbytočne napäté.

Zabrániť omylom

Záhradné úlohy pri zemi by nemali byť vykonávané s nohami natiahnutými a ohnutým trupom, ale v podrepe. Pri použití nástrojov na prípravu a obrábanie pôdy, ako sú hrable alebo motyky, je chrbát najlepšie chránený vtedy, ak prácu vykonávate vo vzpriamenej polohe s nástrojom s násadou, ktorá zodpovedá vašej telesnej výške. Nikdy nezdvíhajte bremená z predklonu v stoji, ale z podrepu.

Používajte správne nástroje

Ergonomicky navrhnuté nástroje boli optimalizované pre vaše pohodlie pri manipulácii a pri používaní za účelom zmiernenia napätia v tele a udržania námahy na minimálnej úrovni. Ohnutý tvar násady, nízka hmotnosť a upravené rukoväte umožňujú prácu vo vzpriamenom postoji, optimalizujú pohyby a maximálne znižujú námahu.

Rada odborníka

Noste oblečenie, ktoré je dostatočne dlhé: pri vykonávaní namáhavej práce nevystavujte chrbát studenému prievanu - môže to viesť k bolesti v chrbte a dokonca k lumbagu.