Dobrá pôda: základ pre zdravé rastliny

Život v záhrade
Rastliny potrebujú pôdu. A nielen na to, aby sa mali korene v čom uchytiť. Kvalita pôdy je veľmi dôležitá pre bohaté kvety a zdarný rast rastlín.

Základné informácie o kvalite pôdy

Stačí sa len pozrieť na rastliny na vašej záhrade a uvidíte, či rastú v úrodnej, kyprej pôde, alebo len ťažko hľadajú dostatočné množstvo vlahy a živín. Aby mohli rastliny kvitnúť a klíčiť, musia dostávať patričné množstvo minerálov, vzduchu, vody a organických látok. Napríklad piesčitá pôda je ľahká, dobre prepúšťa vodu a ľahko sa s ňou pracuje, ale neuchováva žiadne živiny. Ílovitá pôda je naopak ťažká, hrudovitá, udupaná, zle vsakuje vodu a za suchého počasia stvrdne ako betón. Tak čo je teda pre zdravý rast správne? Ideálna pôda v sebe spája výhody piesčitej a hlinitej pôdy, pretože zadržuje vodu a živiny s veľkým podielom humusu, prepúšťa kyslík a ľahko sa kyprí. Kvalitu pôdy vo vašej záhrade môžete ľahko zistiť pomocou prstového testu: stačí pôdu navlhčiť a trieť ju medzi prstami. Ak zemina prstami prepadne, jedná sa o piesčitú pôdu. Ak sa bude dať vytvarovať do tvaru klobásy, ktorá je však mäkká a drobivá, jedná se o piesčitohlinitú pôdu. Hlinitá pôda vytvorí pevnú šišku. Či je pôůda na záhrade kyselá, alebo zásaditá, najlepšie zistíte urobením testu pH pôdy.

Dobrá pôda obsahuje dážďovky

Kúzelným liekom pre zlepšenie kvality akejkoľvek pôdy v záhrade je humus. Napríklad pridaním humusu z kôry do ťažkej, hlinitej záhradnej pôdy zlepšíte jej prevzdušnenie. Najhorlivejší a najspoľahlivejší výrobcovia humusu sú však početné mikroorganizmy, ktoré sa v pôde hojne vyskytujú a vykonávajú tu veľa ťažkej práce. Jeden gram zeminy bohatej na humus obsahuje viac než miliardu nepatrných pôdnych organizmov. Kypria pôdu svojim pohybom a premieňajú organickú hmotu na cenný humus. Najvýznamnejším z pôdnych organizmov je dážďovka. Takže, ak sú vo vašej pôde dážďovky a červíci, tým lepšie. Veľké množstvo dážďoviek je spoľahlivým indikátorom dobrej kvality pôdy.