Čistenie škár na terase

Život v záhrade
Pri správnom prístupe možno burinu v škárach medzi kockami odstrániť veľmi jednoducho.

Spôsob odstránenia

Najekologickejším spôsobom je nežiaduce rastliny zo škár vyškriabať. Spravidla sa tento čistič na škáry používa pre odstraňovanie rastlín v škárach na terase. Tu je dôležité, aby bola burina vytiahnutá spolu s koreňmi, aby sa zabránilo jej opätovnému rastu.

Šetrný k chrbátu pri práci

Čistenie škár môže byť prácna a vyčerpávajúca úloha, najmä pri práci na kolenách. V tomto prípade je tým pravým riešením čistič na škáry s násadou, vďaka ktorému môžete pracovať z pohodlnej vzpriamenej polohy.

Rada odborníka

Odstránenie buriny pomocou vysokotlakového čističa alebo jeho pálenie pomocou letovacie lampy odporúčame len pre hrubé buriny, avšak tento spôsob nepôsobí do hĺbky a nemôže zabrániť burine v ďalšom raste ani pri správnom používaní. Navyše, voda z vysokotlakového čističa odplavuje výplňový materiál medzi dlaždicami.